Návrat do práce po rodičovské

Dotaz: Moje švagrová by měla v květnu nastoupit po mateřské dovolené do práce, protože jí končí pobírání „rodičáku“. Se synem byla doma 3 roky, teď by se měla vrátit na svou původní pozici servírky.

Snaží se však najít jinou práci, protože nechce být po nocích v práci a přijít domů prosycená cigaretovým kouřem a kuchyní. Byla se v práci podívat, ukázat malého, popovídat si a náhodou se tam potkala i s šéfem, který říkal, že asi bude muset dojít ke změnám. Vypadá to, že ji asi propustí pro nadbytečnost, ale šéf ji ujišťoval, ať to nechá být. Budou to prý řešit až v květnu, kdy má nastupovat. On chce z podniku udělat diskotéku s velkým barem a restauraci nejspíš zruší. Švagrová dostala od své kamarádky tip na práci, kde by mohla nastoupit hned. Časově i prostorově by to bylo ideální, ale majitel firmy rovnou řekl, že jí dá oficiálně jen minimální mzdu a ostatní bokem na ruku. Říkal, že by na tom byla s penězi každý měsíc lépe. A on by nemusel platit peníze navíc státu. Radila se se mnou, mluvila o tom i se svými rodiči, ale všichni ji zrazují, že z toho může mít jen samé problémy. Samotnou by mne to zajímalo, pracuji ve zdravotnictví a vím, že ani tady nejsou takové případy úplnou výjimkou.

Čtenářka K.

Návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání bývá pro řadu žen obtížně realizovatelný. Jednou věcí je návrat zpět do práce a další výplata tzv. „načerno na ruku“.
Když ještě během rodičovské dovolené nastoupíte do jiného zaměstnání, budete samozřejmě muset vyřešit pracovněprávní vztah v tom stávajícím. Tím, že vaší švagrové v květnu končí rodičovská dovolená (a s tím spojená výplata příspěvku), měla by buď nastoupit do původního zaměstnání, nebo ho ukončit písemnou dohodou či výpovědí. Pracovní poměr může samozřejmě ukončit také její současný zaměstnavatel z důvodu nadbytečnosti, kdy pak sice bude mít nárok na odstupné, ale poběží výpovědní doba, během níž by měla pro zaměstnavatele pracovat, což lze za podmínek, které popisujete, asi těžko časově skloubit, pokud navíc přijme nabídku nové práce. Dohodu může uzavřít k jakémukoli datu, ale pokud v ní bude trvat na odstupném, skoro jistě neuspěje. U „klasické výpovědi“ běží rovněž výpovědní lhůta, takže podle ní je třeba výpověď podat.
Nejvhodnější je ale asi nejprve se se stávajícím zaměstnavatelem v klidu sejít a projít jeho záměry s podnikem versus její možnosti uplatnění, protože nabídka od kamarádky je jistě zajímavá, ale má i svá výrazná úskalí.
A tedy nyní k „výhodnosti“ nabídky pracovat za minimální mzdu a zbytek brát tzv. na ruku. Pokud prozatím vynechám zásadní informaci, že jde o protiprávní jednání, a zaměříme se pouze na nějaké „výhody“, tak ano, při zachování určitých pravidel máte měsíčně více peněz na účtu či v peněžence, a pokud to velmi zjednoduším, tak při oficiálně nižších příjmech dosáhnete na případné sociální dávky. Jinak taková motivace k fungování ze strany zaměstnavatele je jednoznačně výhodná, pokud opět pominu zásadní informaci o nelegálním jednání a možnosti značného finančního postihu ze strany např. finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny či inspektorátu práce, dá se říct ano, zaměstnavatel „ušetří“ na povinných odvodech.
Aktuální minimální mzda je od 1. 8. 2013 ve výši 8500 Kč. V České republice byla zavedena v roce 1991 a v tu dobu činila 2000 Kč. V současné době minimální mzdu v ČR pobírají zhruba 3 % lidí, což odpovídá asi 100–120 tisícům osob. Otázkou je, zda všichni skutečně minimální mzdu pobírají, nebo pracují ve zmiňovaném systému „něco bokem“.

O co vlastně dlouhodobě přicházíte?

Prvotní nejistota ústně domluvené výplaty „na ruku“ tkví v její nejistotě, že ji nemusíte vždy opravdu obdržet a obtížně se při nevyplacení budete něčeho dovolávat. Další velmi podstatnou otázkou je, že je řada různých výpočtů ze systémů, do kterých přispíváme právě z odvodů, závislá na výši našeho oficiálního příjmu. Čeho se to konkrétně dotýká: * Nemocenská – Pokud zaměstnanec onemocní a je v pracovní neschopnosti, prvních 14 dní vyplácí náhradu zaměstnavatel, od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí nemocenskou správa sociálního zabezpečení, výpočet dávky vychází pochopitelně z oficiálních příjmů.
Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) – Pokud žena porodí jedno dítě, má nárok na výplatu mateřské po dobu 28 týdnů, výše předešlých dosažených příjmů pak má vliv na výši peněžité pomoci v mateřství.
Podpora v nezaměstnanosti – Situace, kdy přijdete o práci, není nereálná, a když si rychle nenajdete jinou, máte při splnění všech zákonných podmínek po určitou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce. Ta se opět vypočítává z oficiální průměrné měsíční mzdy.
Pracovní úraz – Stane-li se vám v zaměstnání úraz, budete v pracovní neschopnosti (viz nemocenská). Při uznaném pracovním úrazu má zaměstnanec nárok na odškodnění podle platných právních předpisů. V případě, že v důsledku úrazu nemůžete už svoji práci vykonávat nebo jste převedena na jinou pozici, máte nárok na dorovnání příjmu do výše průměrného výdělku, který jste měla před úrazem (opět podle přiznaných příjmů).
Invalidní důchod – Od 1. 1. 2010 došlo k novému vymezení invalidity. Místo dosavadní plné a částečné invalidity byla zavedena třístupňová invalidita (invalidita třetího, druhého a prvního stupně). Současně byla místo plného invalidního a částečného invalidního důchodu zavedena jedna dávka, a to invalidní důchod (pro invaliditu třetího, druhého nebo prvního stupně). Výše invalidního důchodu se rovněž počítá z přiznaných výdělků.
Starobní důchod – Z toho plyne, že stejné to bude i s výší starobního důchodu, který závisí jednak na celkové době pojištění, jednak také na výši vašich oficiálních příjmů. Další ztráty se ukazují při čerpání dovolené či v oficiálních žádostech o půjčky – pokud berete část mzdy „na ruku“, asi budete v době dovolené pobírat náhradu pouze z oficiálně přiznané minimální mzdy. V případě žádosti o půjčku to také s oficiálně minimální mzdou asi nebude u solidních institucí jednoduché kladně vyřídit. Je tedy třeba zvážit veškerá rizika a onu „výhodnost“ rozhodnutí si klidně i propočítat, protože pak teprve zjistíme, že dlouhodobě se něco takového vůbec nevyplatí a jde pouze o krátkozraké a nezodpovědné rozhodnutí. A to nejen vůči sobě, ale i našim nejbližším. Nemluvě o situaci, kdy dojde k prošetřování či postihům za takto pobíranou mzdu.
Doporučuji tedy vaší švagrové vše dobře zvážit a co možná nejlépe naplánovat, aby se nedostala do zbytečných problémů a nepřišly nepříjemné a velké starosti.

Užitečné odkazy

Asociace občanských poraden www.obcanskeporadny.cz
Kalkulačka nemocenské www.mpsv.cz/cs/11580
Kalkulačka peněžité pomoci v mateřské www.mpsv.cz/cs/11580
Kalkulačka starobního důchodu http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www
Státní úřad inspekce práce www.suip.cz

O autorovi| Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

1)
R
Ohodnoťte tento článek!