Návštěva Centra pro děti a mládež v Dánsku

Dánsko se již dlouhodobě potýká s problémem alkoholismu. Aktuální zdroje uvádějí, že vysoké konzumaci alkoholu propadá v Dánsku 37 % obyvatel včetně dětí a mládeže. V rámci boje s alkoholem vznikla na celém území Dánska střediska (komunity) podporovaná státem, která se snaží pracovat s dětmi a mládeží a vést je ke zdravému způsobu života.

Skupinka 15 studentů naší školy jedno z takových center navštívila, a to ve městě Sonderborg, které se nachází na jihu země.
Hlavním programem Centra pro děti a mládež v Sonderborgu je tvorba vzdělávacích programů pro školy, organizování volného času dětí a mládeže. Kromě problémů spojených s konzumací alkoholu se dánská mládež potýká s následky nechráněného sexu, s nezdravým způsobem života, s problémy v rodině. Ve volném čase mohou mladí Dánové navštěvovat Centrum, kde mohou aktivně odpočívat. K dispozici mají dílnu, tělocvičnu, hernu nebo studovnu.

Jak Centrum pro děti a mládež pracuje?

Má na starosti 21 škol ve městě a okolí. V každé škole má svého koordinátora, který je placený státem. Tento koordinátor se stará o dobrou atmosféru ve škole a snaží se naučit žáky žít zdravě. Komunita vytvořila pro místní školy projekt, který má celkem 21 témat. Každá škola si vybere 1 téma (např. snídaně). Na daném tématu pracují všichni žáci, učitelé i rodiče, kteří jsou tímto způsobem vedeni k aktivní spolupráci se školou. Téma projektu se prolíná do všech předmětů, včetně matematiky nebo tělesné výchovy, a každý učitel musí toto téma probrat ve svém předmětu. Stát se snaží vést školy i rodiče k zodpovědnosti za výchovu dětí. A na oplátku je finančně podporuje. Školy dostávají na projekty částky od 7000 €, každý student starší 18 let žijící s rodiči dostává státní příspěvek ve výši 150 €/měsíc. Studenti starší 18 let žijící sami bez rodiny dostávají od státu 700 €/měsíc. Finanční příspěvek má vést k tomu, aby se studenti v maximální míře věnovali studiu a nemuseli řešit problémy s financováním bydlení, stravováním nebo s ošacením. Mladší studenti si mohou přivydělávat formou brigád, např. mytím nádobí nebo roznáškou novin. Bohužel jsou často tyto peníze zdrojem pro nákup alkoholu.
Aby Centrum mělo přehled o aktuálním stavu životního stylu tamní mládeže, provedlo průzkum u 1000 respondentů ve věku 15–18 let v základních školách a gymnáziích. Otázky v dotazníku se týkaly jejich osobního života, např.: * Jak často se cítí student sám?
Kouří nebo kouřil v minulosti?
Jak často a kolik pije alkoholu?
Jakou má respondent fyzickou aktivitu? Výsledky průzkumu byly z našeho pohledu velmi překvapivé: 45 % respondentů se potýká s pocitem osamění, 34 % respondentů denně kouří, 43 % respondentů pije více než 5 skleniček alkoholu denně v jednom týdnu (tj. asi 1,5 l piva denně!) a 30 % respondentů neprovozuje žádnou fyzickou aktivitu. Průzkum tak potvrdil přítomnost problémů, které byly uvedeny v úvodu článku.
Centrum s těmito vážnými problémy bojuje různými prostředky. S pomocí státu organizuje velké kampaně na podporu vzdělávání, např. pomocí peer programu, tj. školních skupin, ve kterých se přenáší informace mezi vrstevníky. Starší student vzdělává mladšího spolužáka a diskutují mezi sebou bez přítomnosti dospělé osoby. Studenti jsou tak spontánnější. Dalšími pomůckami ve vzdělání jsou také speciální brýle, které po nasazení simulují stav po požití alkoholu, plakáty zobrazující dívky po požití alkoholu v časové smyčce (obr. 1–3). Dále Centrum vytvořilo kuchařku zdravé výživy. Kromě mnoha receptů se v ní čtenář dozví, co musí udělat, aby spálil kalorie, které získá pojídáním vysoce energetických potravin (obr. 4), nebo co by měla obsahovat správně vyvážená strava.
Můžeme konstatovat, že společnost a stát přistupují k problémům dánské mládeže otevřeně a snaží se jim čelit prostředky, které jsou mladými lidmi akceptovatelné. Některé modely prevence by mohly být inspirací pro české školy a instituce zabývající se problémy naší mládeže. Budeme doufat, že boj s nešvary dnešní doby bude úspěšný jak v Dánsku, tak i v České republice.

O autorovi| Mgr. Radka Líbalová, Mgr. Taťana Janošová, SZŠ Ruská 91, Praha 10 (libalova@szs-ruska.cz, janosova@szs-ruska.cz)

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4

Ohodnoťte tento článek!