Návštěva zdravotnických zařízení v Německu

V rámci nabídky tematických pobytů pro naše studenty oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel, které jim každoročně zajišťujeme a pozitivně ovlivňují jejich profesní přípravu, jsme v letošním roce navštívili několik nemocničních zařízení v Německu.

Jednalo se za prvé o kliniku Uni Klinik Bonn, která byla založena v roce 1970. Od roku 1998 je zde realizován projekt se zaměřením na rehabilitaci a od roku 2011 zde založili intenzivní rehabilitační pracoviště. Klinika se specializuje na nemocné s poruchou hybnosti a soběstačnosti, převážně neurologická onemocnění a stavy po úrazech. Zahrnuje 24 stanic s 320 lůžky, kde pracuje 400 zaměstnanců, z toho 220 ošetřovatelských pracovníků. Vzdělání pracovníků v ošetřovatelství je zaměřeno na anesteziologickou péči, intenzivní péči a rehabilitační ošetřovatelství. Vlastní ošetřovatelská péče je poskytována standardní a intenzivní, zahrnuje management hojení ran, management dýchání, case management a spolupráci se sociálním pracovníkem. Každý pacient má předem pevně stanovený plán péče, na jehož tvorbě se s ním podílí šest pracovníků. Využívají Bobath koncept u každého klienta, ve velké míře je zastoupena kinezioterapie, bazální stimulace, hydroterapie. Smyslem péče je léčba „zabudovaná“ do života. Jednou ze stanic této kliniky je Středisko hojení ran, jehož vedením je pověřen pracovník s kvalifikací všeobecná sestra se specializací na hojení ran. Hojení ran je tedy plně v kompetenci sester s tím, že konzultují stav i léčbu s ostatními odborníky. Vnitřní vybavení této moderní kliniky nejen plně odpovídá veškerým potřebám nemocných, ale vzhledem k dlouhodobým hospitalizacím se snaží maximálně eliminovat dojem nemocničního zařízení.

Podzemní chodba spojující pavilony

Porodní sál

Dalším navštíveným pracovištěm byla klinika RehaNova v Kolíně nad Rýnem. Zcela nová budova kliniky je architektonicky velmi zajímavě řešená, celý vstupní vestibul ve výšce čtyř pater je prosklený s dostatkem světla a slunce. Odtud se vchází na všechna oddělení. Klinika má sedm oddělení, pracuje zde 300 zaměstnanců, z toho 150 sester. Sestry a rehabilitační terapeuti pracují v nepřetržitém směnném provozu, rehabilitace se provádí kontinuálně po celý den. Celkový počet lůžek je 130. Jedná se o rehabilitační zařízení, které je využíváno nejen Němci, ale hodně klientů přijíždí z Turecka a Spojených arabských emirátů. Průměrná doba hospitalizace je 7–9 týdnů. Samoplátci hradí částku 500–1000 €/den. Pro poskytování péče je využíván Bobath koncept.

Součástí našeho odborného pobytu v Německu byla návštěva Gynekologicko-porodnické kliniky ve fakultní nemocnici Uni Klinik Bonn. Překvapivě nás prováděla vrchní sestra kliniky v neděli, je zvykem, že mimo ranních služeb má během měsíce i denní nebo noční službu. Jednalo se o pracoviště s počtem 1500 porodů za rok. Pracují zde porodní asistentky, po absolvování zdravotnické školy mohou studovat dva roky na vysoké škole a dosáhnout bakalářského vzdělání, magisterské vzdělání dosahují v zahraničí, nejčastěji studují ve Velké Británii. Součástí nemocnice je i malá zdravotnická škola, jejíž budova je v dosahu kliniky, kde je vrchní sestra mentorkou školy. Počet studujících je 30. Zájem o studium každoročně převyšuje nabídku a jedná se přibližně o desetinásobek uchazečů v poměru k přijatým. Průměrný plat porodní asistentky se pohybuje kolem 2000 €, ve funkčních místech zhruba 2300 €, studentky během studia dostávají plat 700– 900 €. Poskytovaná péče je zaměřena na periporodní období s plněním veškerých potřeb klienta a s možností různých alternativních metod porodu podle přání rodiček. Z hlediska statistických ukazatelů mají asi 40 % porodů císařským řezem, zhruba 40 % rodiček vyžaduje epidurální anestezii a přibližně 2 % rodiček vyžadují porod v domácím prostředí.

Klinika Köln

Dětské otevřené lůžko a studenti

Vybavení a finanční zajištění navštívených zdravotnických zařízení odpovídá vysoké evropské úrovni, velmi sympatická je pohodová, klidná a optimistická atmosféra. V nemocnicích pracují metodou ošetřovatelského procesu bez využití ošetřovatelských modelů (v současné době v Německu probíhají určité změny vedoucí k realizaci doporučení Evropské unie).


O autorovi: Mgr. Alena Dufková1, Mgr. Zuzana Pohlová2 odborná učitelka SZŠ Ruská, Praha1, vedoucí oboru ZA a OŠ SZŠ Ruská, Praha2 (dufkova@szs-ruska.cz, pohlova@szs-ruska.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!