Název Chirany bude znít důvěrně a známě zejména pro zdravotníky,

Matka CHIRANA

a její ambiciózní dcera Chirana InjectaStříkačka pro každého obyvatele planety

Produkce injekčních stříkaček a jehel má ve Staré Turé dlouholetou tradici. S výrobou nástrojů pro vícenásobné použití se začalo hned po skončení druhé světové války. Šlo o kombinaci skla a kovu, která dávala možnost opětovného vyváření. Už v roce 1969 však opustila brány závodu první balení jednorázově použitelných injekčních stříkaček a od sedmdesátého čtvrtého byla spuštěna i výroba jednorázových jehel. Firma prošla různými peripetiemi, ale jako pták z popela, ve kterém shořely mnohé sesterské organizace socialistické Chirany, vzešla v loňském roce CHIRANA Injecta, a. s., ambiciózní organizace, která navazuje na dlouholetou a úspěšnou tradici výroby injekčních stříkaček a jehel v kraji pod Velkou Javorinou. Např. kusový objem produkce jen od roku 1970 se dá vyjádřit pětkou s devíti nulami, takže by se injekční stříkačka z umělé hmoty z Chirana Injecta dostala na každého z více než pěti miliard obyvatel naší planety. Za těmito čísly je možné si představit vyléčené pacienty, zachráněné životy a v epoše AIDS i další možnosti krví přenosných onemocnění – a v lékařské praxi vůbec nejžádanější případy – ty, ke kterým vůbec nedošlo.

Nosný program s dlouholetou tradicí

Výrobky pro jedno použití jsou stěžejním programem Chirana Injecta. Jedná se především o stříkačky s kuželem Luer ve velikostech 2, 5, 10 a 20 ml a injekční jehly. Ty jsou z transparentního materiálu, který umožňuje sledování průtoku léčiva či krve jehlou, v průměrech 0,45 až 1,2 mm a odpovídajících délkách 16 až 40 mm. Jednotlivé typy jsou odlišené barvou hlavičky.

Do nabídky dále patří stříkačky pro jedno použití Luer – Lock ve velikostech 2, 5, 10, 20 a 50 ml a vyplachovací stříkačka pro jedno použití s centrálním kuželem ve velikosti 50 ml. Moderní technologie výroby, sterilizace a balení zaručují sterilitu výrobků po dobu pěti let.

Novinkou v nabídce společnosti jsou intravenózní kanyly pro jedno použití VENAFLEX, které umožňují dlouhodobou, opakovanou aplikaci léčiva.

Chirana Injecta, a. s. dále nabízí ve vysoké kvalitě speciální výrobky – stříkačky a jehly pro jedno použití a akupunkturní jehly, diagnostické přístroje, tonometry a fonendoskopy a stříkačky a jehly pro veterinární praxi.

Kvalita na úrovni Japonska i USA

Výroba injekčních stříkaček a jehel na jednorázové použití probíhá ve Staré Turé podle přísných mezinárodních standardů, schválených Světovou zdravotnickou organizací. Výroba je certifikovaná, každoročně se uskutečňuje audit realizovaný německou společností RW TUV z Essenu, která prověřuje systém kvality a zejména to, zda jakost výrobků Chirana Injecta odpovídá nejnáročnějším kritériím mezinárodního ustanovení ISO 9002, normě CE, bez které by ani nebylo možné exportovat produkci do zemí EU. Vysoká jakost a bezpečnost je zaručena také splněním požadavků Medical Devices Directive 93/42/EEC a požadavků GMP – Správné výrobní praxe.

Díky tomu jsou stříkačky a jehly na jednorázové použití z Chirana Injecta, a. s. exportovány do zemí EU, zejména SRN a Francie, zemí Beneluxu, Španělska a Rakouska i na další konkurenčně silné trhy, jako je Švýcarsko, Česká republika či Maďarsko. Své uplatnění nacházejí tyto výrobky i v balkánských zemích, i na trzích zemí bývalého Sovětského svazu. Příležitostně jsou realizovány i vývozy na africký kontinent, do Asie či Latinské Ameriky a prostřednictvím německého partnera vyváží společnost vpichové jehly do glukometru i do USA.

Vstříc českému zákazníkovi

Ještě v roce 1989, kdy byla započata velká rekonstrukce závodu za účelem zvýšení a modernizace produkce, pokrývala tehdejší Chirana – Prema na osmdesát procent potřeby České republiky v tomto sortimentu. Po rozpadu federace došlo, zejména nedůsledností obchodní politiky, k oslabení pozice firmy na českém trhu. Společnost si chce však své velmi dobré postavení na tomto tradičním teritoriu vydobýt zpět, a aby mohla pružněji reagovat na potřeby a přání zákazníků, byla založena CHIRANA Injecta CZ, s. r. o., Brno. Jejím cílem je prosadit se opět na tradičním českém a moravském trhu vysokou kvalitou produkce, pružnou cenovou politikou a krátkými dodacími termíny. Vzhledem k vyhlášenému cíli českého zdravotnictví hledat efektivní obchodní vazby, a na základě dlouholetých – a dá se říci ověřených – obchodních spojení, vidí CHIRANA Injecta na českém trhu své šance více než otevřené. PR

Ohodnoťte tento článek!