NCO NZO: Informace z Registru zdravotnických pracovníků

Rok 2011 pro zaměstnance Registru nebyl příliš jednoduchý. Přijetím novely zákona č. 96/204 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl očekáván úbytek žádostí o prodloužení platnosti osvědčení. Skutečnost však byla zcela jiná. Ve spolupráci s Uznávací jednotkou MZ ČR bylo vydáno a prodlouženo celkem 51 438 registrací. Vyřizování žádostí o vydání osvědčení se podařilo zpracovávat ve správní lhůtě během měsíce září a jednotlivé žádosti o prodloužení platnosti byly ke konci roku 2011 vyřizovány taktéž v rámci správní lhůty.

Dne 22. 4. 2011 nabyla účinnosti tzv. malá novela zákona č. 96/2004 Sb., součástí které bylo prodloužení registračního období o 4 roky. Od tohoto data se všem platným registracím prodloužilo registrační období o 4 roky. Prodloužení bylo provedeno automaticky a je viditelné v on-line náhledu. Ministerstvo zdravotnictví je individuálně nepotvrzuje. V případě, že nastane potřeba ověřit si údaje ve vztahu k novele (např. u zaměstnavatelů, krajských úřadů, pojišťoven apod.), lze pro tyto účely využívat on-line náhled registruhttp://www.nconzo.cz/web/registr/4. Přestože tuto informaci podáváme opakovaně i na informační lince Registru, stále se objevují žádosti o vydání rozhodnutí.

Dále upozorňujeme na výskyt účelově podávaných nových žádostí o další prodloužení platnosti osvědčení na podkladě předchozích dokladů (které se již staly podklady pro rozhodnutí o prodloužení platnosti osvědčení). Toto podávání je obcházením platného zákona č. 96/204 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z dikce ustanovení a z hlediska smyslu a účelu právní úpravy nelze vykládat ustanovení § 69 zákona č. 96/2004 Sb. jinak než tak, že je nutné doložit opětovně minimální zákonem vyžadovaný rozsah výkonu příslušného zdravotnického povolání a potřebný počet kreditů z účasti na jednotlivých formách celoživotního vzdělávání.

Výše uvedenými informacemi reagujeme na velmi časté dotazy na informační lince Registru.

Vážení čtenáři, v závěru mého krátkého sdělení vám všem přeji dobrý rok 2012.


PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu NCO NZO, Brno

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!