Ne vše je ve prospěch zaměstnance

Dotaz: Prosím vás, chtěla jsem se zeptat, pracuji jako všeobecná setra na LDN a jsem registrovaná, můj zaměstnavatel (FN) mě i mé kolegyně donutil podepsat smlouvu o tom, že budu pracovat pod dohledem. Je možné, abychom byly vlastně takto z ničeho nic degradovány, když jsme registrované? Jak máme postupovat nebo na koho se obrátit? Na tomto oddělení musíme rozhodovat věci za lékaře, aplikovat léky i. v., opiáty atd. Moc děkuji za odpověď. E. V. Vážená paní, odpověď na váš dotaz vás asi nepotěší, předem se omlouvám. Jak známo, zákon č. 94/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), rozlišuje dva typy nelékařských zdravotnických pracovníků, a to zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti a zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované

způsobilosti.
Proto pokud jste zaměstnavateli podepsaly smlouvu, že budete pracovat tzv. pod dohlete dem, podepsaly jste de facto změnu pracovní smlouvy. K tomu vás zaměstnavatel nemohl donutit. To jste měly důrazně odmítnout. Zaměstnavatel s tím asi pravděpodobně spojí i nové mzdové ohodnocení. Bylo by proto vhodné, abyste se obrátily na odborovou organizaci (pokud u vás působí), protože takovou velkou organizační změnu by s ní zaměstnavatel měl projednat.
Nic jiného než bránit se cestou kolektivního jednání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem se v dané situaci nedá. Jinak to je životní poučení pro všechny zúčastněné, že se nepodepisuje tzv. „z místa každý papír“, se kterým zaměstnavatel přijde, neboť ne všechny změny, které navrhuje zaměstnavatel, jsou ve prospěch zaměstnance a je třeba je důkladně zvážit a promyslet.

Ohodnoťte tento článek!