Nebezpečné pronásledování

Můj velmi dobrý kolega žil asi 4 měsíce s přítelkyní. Ona se s ním pak rozešla, znám je oba a každý tvrdil něco jiného. Ona, že byl bývalý partner velmi žárlivý a dělal jí neuvěřitelné scény na veřejnosti a doma. A v žádném případě se do tohoto vztahu nechce vrátit. On vyprávěl, že mají takovou malou pauzu a že se snaží vše napravit a dát vztah do pořádku…

Vím ale, že v době jejich společného soužití u nich byla několikrát kvůli hádkám policie, kterou zavolali sousedé. Nedávno mi kolega vyprávěl, že sedí někdy i celé hodiny před domem v autě a čeká, až se bývalá partnerka vrátí z práce, posílá jí květiny a dárky do práce, ona je však nepřebírá a vrací je zpět, neustále jí posílá SMS a velké množství (někdy i nevhodných) e-mailů. Nedávno vyprávěl jejímu nadřízenému, že se budou brzo brát, ale všichni víme, že to není žádná pravda. Chová se, jako by neviděl odmítavý postoj bývalé partnerky a neustále ji kontaktuje a znepříjemňuje život. On si ale stále trvá na svém pohledu, že se snaží zachránit vztah.

Mám trochu obavy, aby se nezapletl do větších problémů než doposud, a četl jsem, že takovéhle kontaktování druhé osoby může být trestným činem. Vůbec netuším, jak tomuto svému kamarádovi otevřít oči, aby chápal skutečnou realitu věci.

Děkujeme vám za důvěru a otevřenost, se kterou jste naši poradnu kontaktoval. Váš dotaz není nijak zvláštní. Skoro by se dalo říct, že se jedná o standardní popis tzv. stalkingu (z angl. – původně znamenalo stopovat zvěř), který je skutečně novelou trestního zákona považován za trestný čin.
Původní trestní zákon č. 140/1961 Sb., který byl v trestněprávní problematice používán od 1. ledna 1962 a zaznamenal téměř 70 novelizací, nahrazuje od 1. ledna 2010, tedy po 47 letech účinnosti, nový trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., který výrazným způsobem mění a modernizuje české trestní právo.

V novém trestním zákoně se mj. dočtete v Hlavě X. – o trestných činech proti pořádku ve věcech veřejných (patří sem § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, § 353 Nebezpečné vyhrožování, § 354 Nebezpečné pronásledování, § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod). Zmiňované ustanovení § 354 TZ pak zní takto:

1. Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že:

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v pronásledovaném důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchal-li čin uvedený v odstavci 1:

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní nebo
c) nejméně se dvěma osobami.

V Rakousku je stalking trestným činem již od 1. července 2006 a v Německu od 31. března 2007.
Domácímu násilí se v České republice věnuje několik organizací zejména v nestátním neziskovém sektoru. K relativním novinkám patří intervenční centra (sociální služba), která jsou rozložena po celé republice a nabízejí odbornou pomoc a podporu osobám, které se pod vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace.

A co lze doporučit vašemu kamarádovi? Existuje pomoc pro pachatele domácího násilí a stalkingu? Pomalu začínají vznikat specializovaná poradenská centra, která jsou přímo zacílená na pomoc a poradenství pachatelům domácího násilí. Jedna z takových poraden se jmenuje Poradenské a informační centrum Viola a zřizuje ji Centrum sociálních služeb Praha. Další organizace s názvem SOS centrum v Praze pořádá aktivitu Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích. Podrobnější informace a kontakty na zmiňované poradny najde v uvedených kontaktech na organizace.
S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce 2010 všem čtenářům Sestry.


O autorovi: Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!