Nebojme se EZP

V polovině listopadu 2010 byla spuštěna nová webová aplikace pro vyplňování, zpracování a evidenci zdravotnických pracovníků (EZP), zejména oblasti specializačního vzdělávání a s ní souvisejících agend (obr. 1).

Důvodem vzniku byla snaha o zkvalitnění služeb pro odbornou veřejnost, především snadnější přístup pro žadatele, vzájemné propojení všech agend, zkrácení doby vyřizování žádostí a sledování správních lhůt.
NCO NZO Brno je jednou z pověřených organizací, která je zodpovědná za evidenci a organizaci specializačního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se na nás velmi často obracíte s dotazy, jak postupovat, nabízíme několik rad, jak pracovat s evidencí zdravotnických pracovníků.

Obr. 1

Přehled žádostí pro nelékařská zdravotnická povolání

* žádost o zařazení do specializačního vzdělávání
* žádost o přiznání způsobilosti nebo specializované způsobilosti
* žádost o započtení studia
* žádost o vyhledání dokladu či vystavení duplikátu
* přihláška k atestační zkoušce
* přihláška k aprobační zkoušce
* žádost o vydání rozhodnutí o způsobilosti pro občany EU
* žádost o uznání odborné a specializované způsobilosti pro občany mimo EU
* oznámení hostující osoby (na dobu určitou).

Žádost o vydání či prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT přes aplikaci EZP.
Přístup přes webové stránky MZ ČR nebo NCO NZO Brno: (https://ezp.mczr.cz) nebo www.nconzo.cz./infospecializace.

Obr. 2

Postup při podávání elektronické žádosti

* vyplnění žádosti v aplikaci
* uložení žádosti do aplikace
* vytištění žádosti
* nalepení kolku a podpis žádosti
* zaslání na adresu uvedenou v žádosti

Datum podání žádosti je datum doručení (fyzického předání) příslušné žádosti pověřenému orgánu (úřadu, organizaci).
Při vstupu na webovou aplikaci se můžete setkat s problémem s certifikátem zabezpečení. Doporučujeme kliknout na Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) – MZ ČR se zaručuje, že se nejedná o žádné závadné stránky. Na vašich stránkách se mohou objevit i jiná podobná upozornění (obr. 2). Poté se znázorní úvodní stránka aplikace s rozcestníkem. Tato stránka jednak slouží jako volba formulářů (obr. 3), jednak zde můžete zjistit stav vyřizování vaší žádosti (obr. 4). Pro dotaz na stav vyřizování žádostí je nutné zadat tzv. GID. Jedná se o číslo, které se je součástí vaší vytištěné žádosti (vpravo nahoře tištěného formuláře). Toto číslo využívejte vždy v kontaktu se správním orgánem.

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obrázek 5 znázorňuje práci s formuláři. Při vyplňování jednotlivých polí vás systém vede. Pokud je nějaká položka nesprávně vyplněna nebo je žádaná jako povinná, systém vás na tuto skutečnost upozorní. Na konci žádosti se nachází bezpečnostní prvek pro vyplnění (obr. 6). Jedná se o zadání hesla. V případě, že se vyskytne nečitelnost nebo jiný problém, je možné vlastní ruční nastavení.

Obr. 6

Další upozornění

* U Žádosti o zařazení do SV prosíme vyplňovat akreditované zařízení, ve kterém chce účastník studovat. Pokud akreditované zařízení nebude uvedeno, pověřená organizace žadateli vhodné akreditované zařízení doporučí. Tímto dochází ke zpomalení vyřizování žádosti.
* Žádost o započtení studia prosíme posílat na adresu: NCO NZO – úsek regulace, Vinařská 6, 603 00 Brno.
* V Přihlášce k atestační zkoušce je NUTNÉ VYPLNIT Přehled praxe v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (po vytištění přihlášky již nelze vpisovat) a po vytištění nechat potvrdit praxi zaměstnavatelem.
Pro veškeré požadavky a hlášení chyb je možné psát na adresu ezp@mzcr.cz.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCO NZO Brno

Ohodnoťte tento článek!