Neinvazívní ventilace helmou CASTAR „R“

Helma zajišťuje větší komfort a je lépe tolerována než intubace tracheální kanylou. Vhodnost užití je individuální a indikace je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Z hlediska ošetřovatelské péče má tato metoda nesporné výhody pro pacienta i ošetřující personál. Každá invaze u pacienta v kritickém stavu je další zátěží. U této metody je možno zbavit pacienta nutnosti intubace a s tím spojené náročné péče o dýchací cesty. Není nutné nemocného tlumit ani relaxovat. Pacient je schopen vykonávat základní úkony (hygienu), přijímat tekutiny a stravu, ale zejména s námi může komunikovat. Práce s maskou vyžaduje spolupráci všech zúčastněných. Je nutná dobrá edukace při aplikaci helmy ze strany pacienta i ošetřujícího personálu. Nedostatečná edukace může vést i k některým nevýhodám, zejména k neochotě pacienta spolupracovat, neboť má obavy z neznámého.

Helma CASTAR „R“ – úplná novinka

První publikace o této metodě se objevily v roce 2001, a v roce 2002 byla představena v Barceloně na lékařském kongresu. Helma CASTAR „R“ jako NIV nabízí některé výhody oproti běžně používaným metodám. Na našem oddělení tuto helmu používáme od roku 2003. Principem neivazívní plicní ventilace je zabezpečit uspokojivou ventilaci pacienta bez intubace nebo jiného invazívního zajištění dýchacích cest s cílem: zlepšit výměnu plynů (korekce hypoxémie), zvýšit dechový objem (zvýšení ventilace, korekce hyperkapnie), snížit dechovou práci (odstranění dušnosti).

Indikace užití

Vhodnost použití této metody u pacientů s různými diagnózami je individuální, indikace je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře a je shodná s indikacemi pro neinvazívní ventilaci. Zlepšení oxygenace je srovnatelné s obličejovými PEEP maskami. Helma však zajišťuje větší komfort a je lépe tolerována. Nemocní s hyperkapnickým selháním se dostávají na naše oddělení a mají již obvykle vyčerpány kompenzační mechanizmy, což vede ke vzestupu pCO2 a poklesu pH. Snížení plicní poddajnosti, obstrukce v dýchacích cestách a dynamická hyperinfl ace jsou nejčastější faktory, které vedou ke zvýšené dechové práci a k následnému vyčerpání rezervy dýchacího svalstva.

Základními indikacemi jsou:

* akutní hyperkapnické respirační selhání (pCO2, pH

Ohodnoťte tento článek!