Nejlepší nemocnice -žebříček českých nemocnic

CELOSTÁTNÍ HODNOTICÍ PROJEKT „NEMOCNICE ČR 2013“ MÁ SVÉ VÍTĚZE.

Nemocnice byly komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů, spokojenost zaměstnanců nemocnic, finanční zdraví nemocnic. Projekt „Nemocnice ČR“, posuzující nemocnice v kategoriích fakultních nemocnic a nemocnic krajského typu, probíhal od 1. března do 30. září 2013. Nejlepšími nemocnicemi pro rok 2013 z hlediska spokojenosti hospitalizovaných pacientů se staly FN Motol, resp. Masarykův onkologický ústav Brno. Jako nejlepší nemocnice z hlediska spokojenosti ambulantních pacientů byly hodnoceny FN Hradec Králové, resp. Masarykův onkologický ústav. Z hlediska spokojenosti zaměstnanců vyšly z hodnocení nejlépe FN Ostrava, resp. Nemocnice Podlesí (člen skupiny Agel). Z hlediska finančního zdraví byly jako nejlepší vyhlášeny FN Plzeň v kategorii fakultních nemocnic, Nemocnice Kadaň, s. r. o., v kategorii obchodních společností a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno v kategorii příspěvkových organizací. V rámci absolutního hodnocení byly posuzovány nemocnice, u kterých byla k dispozici relevantní data pro všechny čtyři oblasti zároveň. V kategorii fakultních nemocnic skončila na 1. místě FN Hradec Králové. Vítězem se stala rovněž Nemocnice Podlesí, a. s., člen skupiny Agel, a. s. Voleny byly také „Nejusměvavější nemocnice“, kterými jsou FN Motol, resp. Masarykův onkologický ústav Brno. Letošní ročník soutěže potvrdil rostoucí trend v počtu hlasování o „Nejusměvavější nemocnici“. Nemocnice byly hodnoceny ve spolupráci s charitativním projektem „B. Braun pro život“ také na základě pozitivního přístupu k pacientům, konkrétně podle úsměvů personálu nemocnice směrem k pacientům, kteří se mnohdy v nemocnicích cítí nejistě a potřebují vlídné zacházení. Cílem akce bylo podpořit ty nemocnice, kde jsou zaměstnanci nemocnice pozitivně naladěni ve vztahu ke svým pacientům. Vyhlášeny byly také výsledky v podkategorii „Skokani roku 2013“, tzn. nemocnice, které zaznamenaly největší přírůstek v počtu hlasů. Zde první místo zaujala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která je následována Nemocnicí Sokolov a Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p. o.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!