Nekrotický defekt kůže a podkoží

Dne 6. 9. 2003 byla z jiného zdravotnického pracoviště k našemu prvnímu vyšetření převzata 60letá pacientka s karbunkulem pravého prsu s flegmónou podkoží a kůže v oblasti vnitřního dolního kvadrantu.

Objektivně se jednalo o již vyvinutou nekrózu kůže nepravidelně oválného tvaru v rozsahu 6 x 7 cm s flegmonózními změnami zasahujícími celý dolní vnitřní kvadrant, částečně přesahující až do kvadrantu horního. Klinicky byly přítomny známky retence hnisu pod nekrotickou tkání. Pacientka byla s přidruženými diagnózami: dekompenzovanou ICHS s fibrilací síní a známkami plicního městnání a diabetem na PAD, jehož kompenzace vyžadovala převedení na inzulinoterapii, přijata k hospitalizaci. Byla provedena nekrektomie kůže a postiženého podkoží, evakuace hnisu, exkochleace nekróz ze spodiny defektu a odběr na bakteriologické vyšetření. Rána kryta střídavě obvazem nasyceným Višněvského emulzí a Rivanolem. Zahájena ATB terapie „naslepo“ Claforanem. S výsledky kultivačního vyšetření a citlivosti (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a Enterococcus faecalis) pak nasazen Zinacef, Dalacin. Po 5 dnech se částečně čistí a granuluje spodina defektu, přetrvávají okrskové nekrózy na spodině, demarkují se nekrózy okraje defektu, odebrán materiál na histologické vyšetření, které neprokazuje nádorovou etiologii procesu. Od 5. dne na nekrózy aplikovám Nu-Gel, celá raná plocha kryta Inadine. Rána se po aplikaci Nu-Gelu a Inadine postupně čistí, granuluje od spodiny, pacientka afebrilní, kontrolní bakteriologické stěry negativní. Pacientka propuštěna 20. den hospitalizace do domácí péče se zbytkovými okrajovými nekrózami a drobnými ohraničenými ložisky nekróz na spodině defektu (viz obr. 1) a předána do péče naší poradny pro hojení chronických defektů na fakultní polikliniku, kam již docházela ambulantně. Pokračováno v aplikaci Inadine, docházelo k postupné epitelizaci defektů od okrajů do zhojení rány, (viz dokumentace z 24. 10. 03, obr. 2), tj. 7 týdnů po zahájení terapie.

Ohodnoťte tento článek!