Nelehká cesta k oddlužení

Mám kvůli svému synovi jedno velké trápení. Bude mu 40 let, pracoval jako ředitel jedné velké nadnárodní společnosti, měl manželku a dá se říct, že i vše, na co si jen pomyslel. Byl tedy dobře zajištěný, ale pořád chtěl víc, než na co mohl dosáhnout. Když postupoval kariérně, říkala jsem mu, aby myslel na „zadní kolečka“. Vůbec jsem netušila, jak moc se zadlužil kvůli luxusu, který si dopřával. Asi největší podíl všeho je v hypotéce na nadstandardní dům. Má i nějaké spotřebitelské půjčky na různé „doplňky“ v bytě. Myslela jsem si, že si něco málo ušetří, a to i přes nákladné dovolené a početný vozový park…

Začalo to tím, že moje snacha podala žádost o rozvod v době, kdy syn přišel o post ředitele z důvodu reorganizace ve firmě. Nevím, zda je rozvod důsledek všech dluhů, či je jeho příčinou něco jiného. Syn o tom nemluví a snacha se odstěhovala a nejsem s ní vůbec v kontaktu. Asi by potřeboval nějakou pomoc a podporu, protože je znát, že mu odchod manželky není lhostejný. Chtěla jsem zjistit, zda má vůbec z čeho splácet všechny ty pohledávky, ale řekl mi, ať se nebojím, že si poradí. Když jsem k němu přišla na návštěvu, viděla jsem ve schránce a v pracovně hromadu korespondence od bank, leasingové firmy a několika dalších společností. Nedalo se to nevidět – plno obálek s barevným logem různých firem a společností. Mám strach, k čemu tohle všechno povede. Syn to zatím řeší prodejem částí majetku, ale myslím si, že to bude vyžadovat větší zásah. Dá se někde hledat pomoc? Děkuji.
Věra

Chápu, že vás taková situace znepokojuje a máte o budoucnost syna strach. Ve vašem dotazu vnímám dvě témata k řešení. Jedno se týká rozvodu a vztahových věcí mezi snachou a vaším synem. Zde bych vás odkázala na rodinné poradenství, tzn. tedy odborníky z manželských poraden, a to buď ze sítě poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (viz kontakt níže), nebo soukromých rodinných poradců a terapeutů.

Téma, kterému se věnujete ve svém dotazu obšírněji, se týká problematiky dlužnictví, které se bohužel dotýká čím dál většího počtu osob. V některých případech se jedná o poměrně jednoduché úkony a pomoc v začátku při sjednání splátkového kalendáře, odložení splátky, odpuštění tzv. penále apod. Tady jde většinou o případy, kdy dlužná částka není tak vysoká (i s ohledem na příjmy dotyčného), dluh, resp. jeho nesplácení, je buď těsně před začátkem, nebo na začátku nesplácení. Pak samozřejmě existují i dlužníci, kde je celková suma natolik vysoká a dlužné částky jsou od různých subjektů, že lze třeba i uvažovat o vyhlášení osobního bankrotu. Na úvod je však vždy potřeba velmi dobře zmapovat situace konkrétního dlužníka, zjistit podmínky půjček a domluvit se na možnostech řešení.

Kde hledat pomoc? Existují poradenská centra, a to buď na komerční bázi, kde si zaplatíte poradce, který se na základě smluvních podmínek pokusí situaci řešit. Nebo se můžete obrátit na síť neziskových organizací, které se dlužnictví věnují. V Praze funguje např. Poradna při finanční tísni, na jejímž provozu spolupracuje několik velkých bank, Sdružení ochrany spotřebitelů a Sdružení českých spotřebitelů. Dá se obrátit i přímo na SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, které pomáhá řešit mj. i otázku insolvence. Ve větších městech je možné kontaktovat síť občanských poraden, jejichž model se k nám dostal z Velké Británie. První občanské poradny (Citizens Advice Bureaux) vznikly již v roce 1939 a jejich cílem bylo informovat občany o systému sociální péče státu. V době války se jejich činnost zaměřila na pomoc a podporu lidem, kteří hledali své blízké, ale také na zprostředkování kontaktů mezi válečnými zajatci a jejich příbuznými. Po válce se nabídka občanského poradenství rozšířila na další okruhy – bydlení, nezaměstnanost, ochranu spotřebitelů a právě i zadlužování domácností.

Otázku dluhu lze kromě splacení, rozložení či odložení splátek řešit i vyhlášením osobního bankrotu, což umožňuje tzv. insolvenční zákon, který je účinný od 1. ledna 2008. Pro vyhlášení takového bankrotu je třeba splnit několik základních podmínek, ke kterým patří:

* dluhy nesmí být z podnikání,
* musíte mít dostatečný příjem, který pokryje alespoň 30 % dlužné částky,
* počítat s výrazným omezením domácího rozpočtu,
* doba splácení je 5 let
* hlavní a nejzásadnější podmínka je, že vám osobní bankrot musí schválit soud.

V kontaktech uvádím odkaz na Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, kde si lze modelově spočítat na základě výše mzdy splátky. Samotný proces není úplně jednoduchá záležitost (soudu se kromě návrhu předkládají i další písemnosti) a je vhodné poradit se v konkrétním případě. Pokud existuje nějaké pravidlo, pak každopádně to, že pokud se člověk ocitne ve finanční tísni či krizi, měl by začít urychleně jednat a situaci řešit. Lidé si často myslí, že když nebudou reagovat na korespondenci a výzvy, věřitel si jich hned nevšimne.

To je ale zcela zásadní mýlka, která řadu lidí dovedla až k exekuci. V některých případech jsou takovou exekucí dotčeny i osoby, jejichž majetek je do exekuce zahrnut neoprávněně. Konkrétně se může jednat o osoby, které obvykle žijí ve společné domácnosti, a ty se pak vrácení domáhají tzv. vylučovací žalobou. Rozhodně se tedy vyplatí neváhat a nečekat, že se situace jaksi urovná sama, příp. si jí dotčené subjekty nevšimnou.
Syn může nejprve začít vyjednávat s jednotlivými institucemi a zkusit najít řešení své situace. Řada věřitelů přistoupí na odklad či snížení splátky, a to nejčastěji s ohledem na dosavadní portfolio, kde se objevuje platební kázeň.

Existují i seznamy neplatičů, které zodpovědné banky a další finanční instituce používají nejen na svou ochranu, ale i na ochranu před předlužením klientů, kteří se dostanou do situace, kdy jednu půjčku hradí z další půjčky z bankovního i nebankovního sektoru. Například v insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení od roku 2008. Směrodatnými registry, do nichž nahlíží banky, jsou Společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau, a. s., www.cbcb.cz), zájmové sdružení právnických osob LLCB (www.llcb.cz) či SOLUS. Kromě nich nahlíží banka i do svých interních registrů. SOLUS (zájmové sdružení právnických osob) vytváří dva negativní registry klientských informací:

* registr FO (fyzické osoby-spotřebitelé),
* registr IČ (fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby).
Zde se shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS.

Problematika dlužnictví není vůbec jednoduchá záležitost, ale současně není neřešitelná. Bohužel se velmi často netýká jen dlužníka samotného, ale obvykle zasáhne i jeho rodinu či příbuzné. Bezprostředně souvisí i s dalšími oblastmi lidského života. Ale pokud se člověk rozhodne vydat na trať oddlužení, pak už samotná cesta je cíl, protože v tu chvíli začíná chápat hodnotu a význam peněz. Přeji tedy šťastný úvodní krok (třeba právě i do uvedených poraden).
S pozdravem a přáním příjemných svátků vánočních a všeho dobrého v roce 2011.


O autorovi: Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!