Nemocnice slaví 115 let

FN Olomouc si v letošním roce připomíná 115. výročí založení areálu na Tabulovém vrchu.

Olomoucká nemocnice sídlila ještě v 90. letech 19. století v Rezidenční, nyní Křížkovského ulici v sousedství dnešního rektorátu Univerzity Palackého. Protože byly prostory velmi omezené a nedostačovaly nárůstu nemocných, usnesl se 1. dubna 1892 Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici, a to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice.

Výstavba započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu, takže dne 19. srpna 1896 mohl být pavilon předán ředitelství zemských ústavů s tím, že celkem 268 lůžek bylo rozděleno mezi oddělení interní medicíny, chirurgie, očního lékařství a infekčních chorob.

FN Olomouc

Dne 14. září téhož roku byli do zemských ústavů ze staré nemocnice přestěhováni pacienti a 16. listopadu 1896 byla nová nemocnice slavnostně vysvěcena. Dnes je FN Olomouc šestou největší nemocnicí v zemi. Má 50 klinik, ústavů a oddělení, 1200 lůžek a 3200 zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří 800 000 pacientů a hospitalizuje téměř 50 000 nemocných. Nemocnice je akreditovaná, disponuje moderními technologiemi a úroveň poskytované péče je srovnatelná s moderními evropskými medicínskými centry.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!