Nemocnice v ČR v roce 2012

K POSLEDNÍMU DNI LOŇSKÉHO ROKU U NÁS BYLO EVIDOVÁNO 188 NEMOCNIC S CELKOVÝM POČTEM 58 832 LŮŽEK.

Pro akutní péči bylo vyčleněno 49 181 lůžek, 7461 pro následnou péči a 2191 pro novorozence. Oproti roku 2011 došlo opět ke snižování počtu lůžek, a to o 1504, tj. 2,6 %. Výjimkou jsou lůžka následné péče, kde došlo k mírnému nárůstu. Vznikla totiž nemocnice následné péče Vršovická zdravotní a. s. v Praze. Průměrná ošetřovací doba činila 6,9 dne, tedy o 0,3 dne méně než v roce předchozím. V případě využití lůžek došlo po devíti letech poklesu k opětovnému nárůstu, a to u všech druhů poskytované péče. Nárůst tohoto ukazatele dokazuje, že snižování počtu lůžek vedlo k efektivnějšímu využití lůžkové péče v nemocnicích.

Ohodnoťte tento článek!