Nepodceňujme výživu onkologických pacientů!

TÉMĚŘ TŘI ČTVRTINY ČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JSOU OHROŽENY PODVÝŽIVOU.

Až 3 ze 4 českých onkologických pacientů ohrožuje během léčby podvýživa, téměř 30 % z nich se nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. Specializované nutriční péče se přitom dostane pouze necelým 13 % z nich. Vyplývá to z unikátních průzkumů NutriAction, které probíhaly v posledních dvou letech na 55 českých onkologických pracovištích u rekordního vzorku více než 10 000 onkologických pacientů. Podle slov odborníků, prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., ředitele Masarykova onkologického ústavu a předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP, a primáře MUDr. Viktora Maňáska z Komplexního onkologického centra Nový Jičín, vzhledem k tomu, že onkologická léčba je mnohdy velmi agresivní a hubnutí či nedostatečná výživa mají zcela zásadní význam pro délku a úspěšnost léčby, jde o velmi znepokojivý stav. Podvýživou přitom mohou trpět nejen hubení jedinci, ale v riziku se může ocitnout i pacient na pohled obézní, který nechtěně hubne. Hubnutí je během takto závažného onemocnění naprosto nežádoucí, protože se většinou jedná o úbytek svaloviny včetně srdečního a dýchacího svalstva. Podvýživa je tak jako tichý zabiják, protože i relativně malé zhubnutí o několik kilogramů zhoršuje prognózu onemocnění, zvyšuje nežádoucí účinky, které dále zhoršují stav výživy… Bohužel je podle slov prof. Vorlíčka počet odborníků na výživu v současné době nedostatečný, a než se pacient dostane do specializované péče těchto profesionálů, hrozí riziko z prodlení. Negativní dopad má tak např. i skutečnost, že onkolog nemůže pacientovi předepsat tekutou stravu. Alespoň provizorním řešením je tedy aktivní zapojení rodiny do péče o výživu pacienta, jeho aktivní přístup a zvýšení informovanosti lékařů i nelékařů celého multidisciplinárního týmu o problematice a současném alarmujícím stavu v oblasti nutnosti správně volené výživy a přístupu k takto specifické skupině nemocných. V ČR je totiž k dnešnímu datu pouze 76 nutričních ambulancí, nutriční terapeutky jsou ale dostupné většinou jen při nemocničním léčení.

Ohodnoťte tento článek!