Neposlušný diabetik

Diabetes mellitus (česky úplavice cukrová, lidově cukrovka) je časté chronické onemocnění způsobené částečnou nebo úplnou poruchou tvorby inzulinu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykemií).

SUMMARY

Diabetes mellitus is a common chronic disorder caused by partial or complete impairment of insulin production in the pancreas. It is associated with increase level of glucose in blood (hyperglycemia).

Diabetes mellitus 1. typu je nemoc v současné době nevyléčitelná, ale léčitelná. Jediným lékem je celoživotní podávání inzulinu.Při porušení, nedodržování správného léčebného postupu velmi rychle dochází k dekompenzaci diabetu a ke komplikacím. Proto je velmi důležité dodržovat všechny nutné léčebné postupy: * změna životního stylu při nesprávných životních návycích – alkohol apod., * dieta v léčbě diabetu hraje velmi důležitou roli – hodnota glykemie v krvi diabetika je závislá na jídle, druhu i frekvenci stravy, * zvýšení fyzické aktivity (pokud je to možné a vhodné), * správné dodržování dávek a pravidelnosti ve farmakoterapii perorálními antidiabetiky (PAD), kombinované terapii (PAD + inzulin) a v samotné terapii inzulinem.

KAZUISTIKA

Pacient, 57 let, rozvedený, žije s přítelkyní. Přivezen RZ pro dekompenzovaný diabetes mellitus 2. typu (DM) na PAD a inzulinu. Glykemie v RZ prý neměřitelná, na ambulanci glukometrem 21,8 mmol/l. Udává, že asi týden zvrací, moc nejí, cítí nejvíce vertigo a žaludek „na vodě“ s nauzeou. Na ambulanci nezvrací. Pacient bledý, kachektický, má oschlé rty a jazyk. Podán Degan 1 amp. i. m., inzulin HMR 10 j s. c., poté úleva.

Lékařské dg.: DM 2. typu na kombinované terapii dekompenzovaný s četnými angiopatickými komplikacemi, stp. CMP, dekompenzovaná metabolická encefalopatie při dekompenzovaném DM, fluidothorax nad dolní polovinou levé plíce v. s. při kardiální nedostatečnosti a diabetické nefropatii, ICHS chronická, stp. bilaterální kardiální insufi cienci, esenciální arteriální hypertenze, hypertrofi e prostaty, sekundární anemie při DM nefropatii, renální insufi cience chronická mírného stupně – DM nefropatie, nikotismus, ethylismus, stp. sporadickém epileptickém záchvatu u ethylika.

Pacient přijat na JIP. Glykemie měřena 3krát denně, inzulin aplikován podle výsledků sestrou. Medikace chronická, antikoagulační (Heparin retard 5000 j. s. c.), infuzní (FR 1/1 500 ml + Quamatel i. v., FR 1/1 500 ml + Oxantil i. v.). Vzhledem k závratím dopomoc při hygieně, oblékání a při chůzi. Před přeložením na standardní oddělení nastaven inzulin HMR na 16 j. s. c. 3krát denně.

5. den: Přeložen na standardní oddělení. Medikace chronická, nastaven inzulin HMR 12 j. s. c. 3krát denně (aplikace pod dohledem sestry), glykemie měřena 3krát denně. Cítí se lépe, udává, že závratě ustupují.

6. den: V 11,15 hodin před obědem kolapsový stav, glykemie změřena glukometrem 6,7 mmol/l, TK 120/60, podán FR 1/1 500 ml i. v. Závratě stále přetrvávají.

7.-11. den: Pacient nedodržuje naordinovanou dietu a její režim. Vybírá zbytky z talířů jiných pacientů, ujídá z talířů nemohoucích či spících, pije sladký čaj. Schovává si jídlo do nočního stolku, které později sní.

12. den: V 16,30 hodin si ztěžuje na závratě, leží na svém lůžku, je zpocený. Nereaguje na oslovení. Glykemie glukometrem 1,2 mmol/l, TK 120/80, aplikována i. v. 40% glukóza. V 16,40 hodin nabrána glykemie statim s výsledkem 4,4 mmol/l. Pacient již při vědomí, komunikuje.

13.-17. den: Pacient přes upozornění ošetřujícího lékaře a sester stále nedodržuje dietní režim. Přistižen v užívání jiných léků než naordinovaných. Z naordinovaných léků si „vybírá“, zbytek vyhodí či schová do stolku. Bez vědomí ošetřujícího personálu opouští nemocnici, při návratu je z pacienta cítit alkohol. Glykemie měřena 4krát denně, hodnoty neustále stoupají a klesají. Velmi těžko se nastavuje na pevnou dávku inzulinu. I přesto pacient uvádí, že se cítí velice dobře.

18. den: V 11,20 hod. pacient v bezvědomí, zpocený, hodnota glykemie 1,1 mmol/l, i. v. podáno 80 ml 40% glukózy. Poté nabyl vědomí. Přeložen na JIP, v 11,30 hod. glykemie 7,5 mmol/l, podáno 250 ml 10% glukózy i. v.

20. den: Přeložen zpět na standardní oddělení. I přes opakovaná upozornění v neukázněnosti v dietním režimu pokračuje a bez vědomí personálu opouští oddělení. Naordinované léky užívá pod dozorem sestry.

22. den: V 17,00 hodin pod dohledem sestry při aplikaci večerního inzulinu(inzulinovým perem, sestrou nastavené jednotky) si vědomě připíchl další jednotky. Na dotaz, proč to udělal, odpověděl, že se pero při aplikaci zaseklo. Před aplikacemi inzulinu jsou pera kontrolována, jejich funkce a náplň. Službu mající lékař byl informován.

24.-30. den: Pacient obtížně nastavitelný na inzulin vzhledem k nedodržování jídelního režimu. Neustále opouští bez vědomí ošetřujícího personálu nemocnici. Ordinované léky užívá pod dohledem sestry, inzulin aplikován sestrou. 31. den: Pacient je propuštěn bez subjektivních a objektivních obtíží, v celkově dobrém stavu a poučen do domácího ošetření.

Závěr

Druhý den po propuštění pacient navštívil svůj oblíbený restaurant, kde na následky nadměrného požívání alkoholu zemřel.


Iveta Dvořáková, Milada Weydová, Interní oddělení Nemocnice na Žižkově, Praha (ivuskaprasivka@atlas)

Ohodnoťte tento článek!