Neslyšící dítě a jeho návrat z ciziny

Dotaz: Mám sestřenici, která žila a pracovala 12 let v cizině (jih Afriky). Někdy na jaře nebo v létě plánují s manželem a s dětmi návrat zpět domů. Mají holčičku, které je 5 let, a maličkého chlapce, kterému není ještě ani rok. U jejich holčičky došlo k tomu, že asi vlivem nějaké nemoci, prý nějakého zánětu, došlo k poškození sluchu a je prakticky od 3 let neslyšící.

Nemoc prodělala ještě jako malá, ale neznám přesné informace. Nejde prý o žádnou geneticky podmíněnou poruchu. Holčička dobře odezírá, mluví anglicky, francouzsky a dorozumí se i česky. Sestřenice by byla ráda, aby chodila do školy v České republice. Trochu se bojí návratu, protože bydlí v místě, kde se žije hodně takovým „přírodním způsobem života“, takže hlavně děti čeká velká aklimatizace na zdejší podmínky. Vůbec neví, kde začít hledat pomoc. Chtěla by, aby se dcera naučila znakový jazyk, mluvila dokonce i o znakování miminek. Hledá nějaké zařízení, kde se dozví více informací o vzdělávání a aktivitách pro neslyšící. Chtějí se s manželem také naučit znakový jazyk, poznat i jiné rodiny, kde je neslyšící dítě. Oba jsou velmi pozitivní a otevření lidé, kteří jsou často i mou inspirací, takže si myslím, že se budou velmi rádi účastnit různých aktivit. Věřím, že až se poznají s jinými neslyšícími, přispějí pomocí či službou jiným. Děkuji za odpověď. Iveta D. Paní Iveto, otázce osob se sluchovým postižením se věnuje několik organizací působících v sociálních službách po celé republice, některé uvádím v odkazech na organizace. Jejich práce se zaměřuje na prosazování práv takto zdravotně postižených osob, a to v různých oblastech života, jako je například zaměstnanost, vzdělávání, dostupné tlumočení, ale poskytují i sociální a právní poradenství.
K dalším aktivitám patří i společensko-kulturní akce, které slouží i jako prezentace umění osob se sluchovým postižením. Některé organizace se věnují také publikační činnosti a nabízejí pestrou škálu publikací a tiskovin. V odkazech jsem nějaké vybrala, které mají informační charakter, ale nabízené spektrum je pochopitelně mnohem větší. Některé z těchto organizací dokonce provozují specializované knihovny, které se věnují oblasti sluchového postižení multidisciplinárně, takže zde najdete odborné publikace týkající se zdravotnictví – často například otázce kochleárního implantátu, v oblasti školství – obvykle tématům integrace dětí se sluchovým postižením, bilingválnímu

vzdělávání, v sociální oblasti – často se věnují sociálním dávkám a příspěvkům pro osoby se zdravotním postižením. Zajímavé jsou i odkazy na kulturní akce znakování do hudby. Sdružují se i různé sportovní kluby, které se scházejí za účelem provozování nejrůznějších sportovních aktivit.
Ohledně vstupu do vzdělávací soustavy bych doporučila kontaktovat speciální pedagogickopsychologickou poradnu, kde lze konzultovat zařazení do vzdělávacího zařízení, školní zralost dítěte (včetně vyšetření), ale i vývoj dítěte a další praktické věci spojené se vstupem do školního nebo předškolního zařízení.
K výuce znakového jazyka je dobré vědět, že se používá český znakový jazyk, resp. detailněji jsou komunikační možnosti popsány v zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Opět si lze vybrat z několika organizací, které kurzy pořádají, v Praze jsou to vzdělávací agentura Aldea, Česká unie neslyšících, Pevnost – České centrum znakového jazyka o. s., Znakovky, ale v jiných městech jsou i další organizátoři kurzů. Při výběru je dobré věnovat se tomu, zda jde opravdu o kurz českého znakového jazyka, což je jazyk neslyšících, nebo o znakovanou češtinu, která vznikala „uměle“ od slyšících.
Informací, jež se týkají sluchového postižení, je bezpochyby mnohem širší spektrum. Snažila jsem se o předání úvodního přehledu témat, která jsou se sluchovým postižením spojena. Mým cílem bylo předat vám alespoň základní kontakty na organizace, které si rodina vaší sestřenice jistě bude sama přirozeně rozšiřovat. Postavení osob se sluchovým postižením se u nás určitě výrazně mění k lepšímu, byť má pořád svá úskalí. Jde i o proces poznání a pochopení, protože jde o postižení, které mnohdy při prvotním kontaktu nepoznáme, a často neznáme nebo si neuvědomujeme potřeby neslyšícího, resp. nemáme je zažité, pokud s námi takový člověk není v běžném kontaktu. Takže je nutná tolerance z obou stran.
Věřím, že se vaší sestřenici podaří najít potřebné informace a služby u některé z organizací. A návrat rodiny z cizokrajných dálek proběhne klidně a bez větších problémů.

**

Odkazy na organizace

APPN, o. s. – Agentura pro neslyšící www.appn.cz ASNEP, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel www.asnep.cz Asociace pedagogů sluchově postižených www.asociacepsp.wz.cz FRPSP Federace rodičů a přátel sluchově postižených www.frpsp.cz

(Adresář služeb nejen pro neslyšící, INFO Zpravodaj)

Kulturní centrum RUCE www.kulturnicentrum.ruce.cz ULITA – jazykové centrum www.jazykove-centrum-ulita.cz Znakování s miminky www.znakovanismiminky.cz

O autorovi| Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!