Neurochirurgie

Úrazy páteře

Poranění páteře jsou jedna z nejzávažnějších, život ohrožující zranění. Mohou být při nich v lepším případě poškozeny pouze některé obratle, v horším také mícha. U 40 % postižení krční páteře a u 20 % postižení hrudní či bederní páteře je poraněna i mícha. Porušení míchy bývá buď funkční (asi 90 % případů), to znamená, že je utlačena nebo zhmožděna při úrazovém posunu obratlů či jejich úlomků, nebo anatomické – dojde k roztržení míchy.

Hlavní zásada první pomoci

„Při první pomoci platí základní pravidlo – s člověkem raději nehýbat a v pohybu mu zabránit, zvláště když mechanizmus úrazu svědčí pro možné zranění páteře,“ řekl nám MUDr. Jiří Chrobok z Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce. „Jsou totiž známy případy, kdy zraněný po nehodě vstal a přes zřetelnou bolest se snažil chodit. Měl ovšem zlomený, či nestabilní páteřní obratel a teprve snahou o pohyb jej posunul tak, že poškodil míchu. Tím se odsoudil k úplnému nebo částečnému ochrnutí.“

Při poranění páteře a míchy hraje hlavní roli čas. Především, je-li mícha utlačena, je nutné pomoc poskytnout co nejdříve. Lékař musí nervové struktury uvolnit, jinak hrozí ztráta jejich funkce. Pokud dojde k úplnému přerušení míchy v úrovni prvních čtyř krčních obratlů, je kromě ztráty hybnosti všech končetin postižen i brániční nerv a člověk není schopen samostatného dýchání. Jen umělá plicní ventilace poskytnutá do pěti minut zachrání život, hybnost už nikoliv. Dnes je asi 70 % zlomenin páteře léčeno chirurgicky.

Stabilizace obratlů

K zabránění deformitám páteře a posunu zlomených částí obratlů do páteřního kanálu, kde by hrozilo poškození nervových struktur, a k zajištění co nejlepšího zhojení úrazu, musí neurochirurgové provést zpevnění neboli stabilizaci obratlů a poraněnou část páteře dočasně znehybnit.

Přímá osteosyntéza znamená připevnění zlomených částí obratle k sobě speciálními šrouby.

Nepřímá osteosyntéza se provádí při zlomenině obratlového těla, kdy lékaři znehybní sousední obratlová těla, eventuálně odstraní meziobratlovou ploténku a místo ní vsadí mezi obratle kostní štěp a zabezpečí poraněné místo dlahou nebo vnitřním fixátorem.

Následky podle výšky poranění

Podle toho, v jaké výšce je mícha zraněná, dochází k omezení hybnosti a citlivosti pacienta.

Poranění nad čtvrtým krčním obratlem: odtud vybíhá brániční nerv. Přestane-li fungovat, člověk nemůže dýchat ani hýbat končetinami a svaly trupu.

Pátý krční obratel: Zachování funkce deltového svalu. člověk pouze dokáže zvednout ramena, jinak se nehýbá.

Šestý krční obratel: poranění znamená, že je zachována navíc i funkce bicepsu, člověk ohne ruku v lokti, ale nedokáže ji vrátit zpět. Jinak se nehýbá.

Sedmý krční obratel: zachován triceps, člověk ohne loket tam a zpět, ale nehýbe prsty – těmi pohne, pokud není přerušena funkce nervu, vybíhajícího z části míchy ještě o kousek níže. Jinak se nehýbá.

Hrudní část páteře je nejzranitelnější a postižení míchy je zde nejčastější. Lidé ochrnou na dolní polovinu těla.

První bederní obratel: zde končí mícha.

Druhý bederní obratel: zde odstupují nervové kořeny a jejich poranění může znamenat poškození funkce svalstva dolních končetin, člověk není schopen samostatného stoje a chůze, má omezenou citlivost dolních končetin a svěračů.

Nižší bederní oblast: poškození nervových kořenů ovlivňuje hybnost chodidel a svěračů.

Varující údaje

Každoročně přibývá na světě na jeden milión obyvatel 20 až 40 lidí s poraněním míchy.

V České republice přibývá ročně cca 150 nových paraplegiků nebo kvadruplegiků.

Poranění míchy se vyskytuje především u mladších věkových skupin. Dvě třetiny z celkového počtu postihují lidi mezi 15 – 30 lety, muži tvoří 70 – 80 % případů. U poloviny těchto poranění dochází k úplnému přerušení míchy.

Příčiny poranění míchy podle frekvence výskytu:

Dopravní nehody tvoří 45 % případů – v pořadí: osobní auta, nákladní auta, motocykly, cyklisté, chodci.

Pracovní úrazy 6 %.

Domácí činnosti 4 %.

Sporty 4 %.

Násilné činy.

Z tiskových materiálů připravily Mgr. Zdena Šťastná,

Hana Černá – Šípková

Foto Radim Beznoska

MUDr. Jiří Chrobok

Typická zlomenina krční páteře s útlakem míchy po skoku do mělké vody.

Typický úraz, vzniklý při nárazu nepřipoutaného řidiče s vymknutím krčního obratle, s útiskem a těžkým zhmožděním míchy.

Ohodnoťte tento článek!