Nežádoucí reakce na specifickou alergenovou vakcinoterapii

Při léčbě specifickou alergenovou vakcinoterapií může dojít k nežádoucí reakci. V článku se dočtete, jak tato reakce může vypadat a jak ji řešit.

SUMMARY

Specific allergen vaccine therapy can be complicated by an adverse reaction. In the article you will find out information about the reaction and its treatment.

Cílem specifické alergenové vakcinoterapie je snížit reaktivitu organismu na konkrétní alergen. Ve většině případů je tato léčba užívána v kombinaci s ostatními protialergickými léčebnými postupy, zejména eliminací kontaktu s alergenem a farmakoterapií.

Každá alergologická ordinace musí být vybavena ke zvládání závažných celkových nežádoucích reakcí při subkutánní aplikaci specifické alergenové vakcíny (SAV). Pacient je vždy a opakovaně poučen o možných nežádoucích reakcích a důležitosti včasného upozornění na počínající příznaky.

Mezi vybavení naší ordinace patří fonendoskop, tonometr, škrtidlo, jehly k subkutánní, intramuskulární a intravenózní aplikaci, injekční stříkačky, i. v. kanyly, infuzní sety, kyslíková bomba s vybavením k aplikaci O2, ústní vzduchovody, ambuvaky s maskami různých velikostí, lehátko, spasery k aplikaci bronchodilatancií, ledové sáčky, odsávačka, Quicktrach ke koniopunkci. Mezi léky, které máme v ordinaci k zvládání nežádoucích reakcí, patří adrenalin inj., inhalační beta-2-mimetikum – Ventolin, glukokortikosteroidy (Solumedrol, Hydrocortison), antihistaminikum tablety a injekce k i. v. aplikaci, krystaloidy k udržení dostatečné náplně cévního řečiště.

Nežádoucí reakce organismu na SAV

Místní reakce vznikají v místě vpichu při s. c. aplikaci vakcíny. Časné reakce se objevují 20 až 30 minut po aplikaci a projevují se zarudnutím, otokem, vytvoří se pupen. Při opakovaných větších místních reakcích je nutné upravit dávky vakcíny. Časné reakce vždy kontrolujeme před odchodem pacienta (po dvacetiminutovém setrvání v čekárně). Reakce vždy zapíšeme. Větší zarudnutí a otok v místě vpichu (větší než dlaň) chladíme ledovými obklady, pacientovi podáme antihistaminika k zablokování rozvoje větší reakce. Pozdní reakce se objevují s odstupem delším než 30 minut, většinou po několika hodinách, pacienti jsou vždy poučeni a při příští návštěvě případné reakce nahlásí. Při případné větší lokální reakci pacient postupuje stejně jako u časných reakcí.

Systémové reakce jsou charakterizované celkovými příznaky a projevy mimo oblast vpichu alergenu. Tyto reakce se mohou objevit během několika minut po podání, vzácněji až 30 minut po aplikaci. Projevy rozvíjející se systémové reakce jsou rhinokonjunktivitida, urtika, angioedém, těžké asthma bronchiale, anafylaktický šok. Jde o rychle se rozvíjející reakci se svěděním, zrudnutím, exantémem, bronchiální obstrukcí, hypotenzí, alterací vědomí až kardiovaskulárním selháním, vyžadujícím intenzivní léčbu. Pro případ těžké reakce máme sestaven urgentní plán, jehož součástí je i okamžité přivolání RZP.

Kazuistika

Chlapec přichází v září 2000 do naší ambulance na pylové testy pro suspektní Pollinosu. Pylové testy vyšly silně pozitivní na pyl pampelišky, směs travin a obilí. Po dohodě s matkou jsme přistoupili k sublinguálnímu podávání vakcíny. V roce 2001 mu byla zjištěna porucha funkce štítné žlázy a doporučeno přerušení aplikace SAV.

V roce 2004 lékařka endokrinologické ordinace povolila pokračovat ve vakcinoterapii. V tomtéž roce se u pacienta objevila dušnost s pískoty. Byla stanovena diagnóza perzistující pylové asthma bronchiale. Provedené kožní testy ukázaly zhoršené výsledky, specifické IgE trávy a žito byly velmi silně pozitivní. Od prosince 2004 byla u chlapce zahájena aplikace depotní pylové vakcíny. Iniciální dávky snášel dobře, jen s mírnými místními reakcemi. Po 5 měsících, při přechodu na nejnižší dávku nejkoncentrovanější vakcíny se po 15 minutách objevila dušnost, zarudlý obličej a výsev urtiky po celém těle, naměřený TK byl 110/65.

Ihned jsme pacientovi aplikovali Ventolin 2 dávky přes nástavec, kortikoidy a antihistaminika per os a observovali 1 hodinu v naší ambulanci. Po 1 hodině se stav upravil, dušnost zcela vymizela, exantém zbledl a postupně mizel. Rodičům chlapce jsme doporučili setrvat ještě 1 hodinu v čekárně, předali jsme doporučení ke kontrole na lékařské službě první pomoci a následující den jsme si jej pozvali na kontrolu do naší ambulance. Stav se upravil, ale vakcína mu byla zcela vysazena. Chlapec je nadále sledován v naší ordinaci a léčen pro základní dg. asthma bronchiale a pylovou sezonu kryjeme antihistaminiky.


Dana Veselá, Ordinace alergologie a klinické imunologie, Planá (danuskaves@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!