Nová členka redakční rady

Česká asociace sester nominovala nového zástupce do redakční rady časopisu Sestra.

V nedávné době zesnulou Evu Kvasnicovou, členku prezidia ČAS a hlavní sestru Vojenské nemocnice v Brně, nahradila v redakční radě našeho časopisu ing. Bc. Irena Kouřilová, viceprezidentka ČAS. Irena Kouřilová vystudovala SZŠ Teplice, obor dětská sestra. Ve specializačním vzdělávání však pokračuje celý svůj život.

Po absolvování PSS ARIP v Institutu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně (90. léta) postupně, vedle běžných pracovních i privátních povinností, studovala Vysokou školu o. p. s. Ilony Mauritzové v Plzni, bakalářský obor Ošetřovatelství a VŠFS, inženýrský obor Hospodářská politika a správa. Odbornou praxi nabyla působením na porodnickém oddělení Nemocnice Teplice (dětská sestra), oddělení novorozenců JIP Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. (dětská sestra) a anesteziologicko-resuscitační klinice téže nemocnice (anesteziologická sestra).

Dlouhá léta také působila jako trenér a školitel společnosti Hartmann-Rico, a. s. Řadu let také lektoruje vzdělávání nelékařů ve zdravotnictví a sociálních službách. Své zkušenosti předává i jako interní auditor (technický expert) pro certifikaci ISO 9001:2000 a manažer kvality Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Irena Kouřilová se také angažuje na poli profesních organizací. Jako členka ČAS se posledních osm let také zasazuje o zájmy sester uvnitř i vně asociace. Působila na postech jednatelky Sekce domácí péče ČAS a byla jednou ze zakladatelek Sekce hojení ran ČAS, od roku 2007 je členkou prezidia asociace a letos v březnu byla Fórem delegátů ČAS zvolena na post viceprezidentky asociace.

Léta také zastávala funkci tiskové mluvčí ČAS, kdy jsme měli první příležitost ke spolupráci. Vítáme tedy tímto ing. Bc. Irenu Kouřilovou v řadách redakční rady časopisu Sestra a těšíme se na pokračování, ale i zintenzivnění dosavadní spolupráce.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!