Nová členka redakční rady

Svými odbornými znalostmi a zkušenostmi obohatí redakční radu časopis u Sestra doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D.

Docentka Eva Zacharová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Novém Jičíně, obor dětská sestra, a pracovala na dětském a chirurgickém oddělení Nemocnice v Novém Jičíně. Od roku 1990 působila na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně (dnes Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.) jako odborná učitelka. Od roku 1998 působí jako odborná asistentka na Lékařské fakultě (dříve Zdravotně-sociální fakulta) Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 1987 vykonala na Palackého univerzitě v Olomouci rigorózní zkoušku. V roce 2004 ukončila disertační zkouškou doktorandské studium na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2009 absolvovala na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě habilitační řízení v oboru ošetřovatelství a získala titul docent.

Ve své pedagogické a odborné činnosti se orientuje na problematiku uplatňování etických principů v ošetřovatelství, individuální přístup k pacientům, komunikaci v ošetřovatelské péči a psychosociální přístup zdravotníků k pacientům v klinické praxi. Tomuto oboru se věnuje i v rámci své publikační činnosti v monografiích Zdravotnická psychologie – teorie a praktická cvičení, která vyšla v roce 2007, a Základy psychologie pro zdravotnické obory z roku 2011. Pravidelně také přispívá odbornými příspěvky do časopisu Sestra a dalších odborných periodik a zúčastňuje se jednání na mezinárodních vědeckých konferencích v České a Slovenské republice.

Ohodnoťte tento článek!