Nová klimakterická linka

Od letošního roku byla zavedena nová telefonní linka, na kterou se mohou obracet ženy s veškerými dotazy, týkajícími se období klimakteria. Tato „klimakterická linka“ je však určena nejen pro laiky, ale i pro sestry a lékaře, kteří se danou problematikou zabývají.

Linka je v provozu každý všední den od 10 do 18 hodin. Na dotazy odpovídají zdravotní sestry a studentky lékařské fakulty vyškolené v problematice klimakteria.

Klimakterická linka

t.č. 02/ 57 21 08 29

han

Ohodnoťte tento článek!