Nová koncepce FN Plzeň a život sester

Vloni, přesně 1. listopadu, si konečně mohly sestry z FN Plzeň po vysilujícím namáhavém stěhování trochu vydechnout. S příchodem prvních pacientů na nové provozy do nemocnice Lochotín se tak uzavřela úvodní etapa dlouho chystané koncepce, která by měla vyřešit nevyhovující situaci v zabezpečení zázemí i lůžek pro operační obory fakultní nemocnice. Ve FN na Lochotíně bylo otevřeno šest nových operačních sálů a jedenáctilůžkové pracoviště ARK (zatím má v provozu 5 lůžek), dále 54 lůžek neurochirurgie, 108 lůžek chirurgie a nový příjem neodkladných stavů – Emergency. Následovat však bude ještě druhá etapa, kdy se bude stěhovat do areálu Lochotín z Borů další část chirurgie (29 lůžek dětské a speciální chirurgie) a ortopedie (90 lůžek), a poté začne provoz Traumacentra s kvalitním zázemím ARK a oddělením plastické chirurgie.

Cílem koncepce FN v Plzni je rozšíření specializované a vysoce specializované péče o nemocné z celého západočeského regionu a zkrácení čekací doby u plánovaných výkonů. To by mělo být umožněno zvýšenou průchodností operačních sálů. Půjde především o vysoce specializované výkony v cévní chirurgii, o plánované výkony v neurochirurgii a ortopedii. Pro příklad: v neurochirurgii se dosavadní objednací doba pohybovala mezi 6 až 9 měsíci, v ortopedii u kyčelních endoprotéz mezi 2 až 3 roky.

Od roku 1994 probíhá průzkum spokojenosti pacientů s péčí zdravotníků. Jak se odrazí změna prostředí a zkvalitnění péče v názorech pacientů chirurgických oborů, nás zajímá, protože spokojený operovaný pacient, to není jako spokojený hotelový host.

Ještě je předčasné dělat nějaké závěry. Ale už první měsíc nového provozu ukázal, a na tom se všichni shodli, podstatný posun ve prospěch pacienta. Kapacity, technika, lidé…, vše je zde na vysoké úrovni. Bohužel to však nestačí. Žádná nemocnice není světem sama o sobě – vždy záleží na efektivnosti fungování celého zdravotnického systému, který koneckonců rozhoduje o tom, zda její hodnoty budou využity, či zda zůstanou ladem.

Jarmila Škubová

Fota Vladimír Brada

Vloni, přesně 1. listopadu, si konečně mohly sestry z FN Plzeň po vysilujícím namáhavém stěhování trochu vydechnout. S příchodem prvních pacientů na nové provozy do nemocnice Lochotín se tak uzavřela úvodní etapa dlouho chystané koncepce, která by měla vyřešit nevyhovující situaci v zabezpečení zázemí i lůžek pro operační obory fakultní nemocnice. Ve FN na Lochotíně bylo otevřeno šest nových operačních sálů a jedenáctilůžkové pracoviště ARK (zatím má v provozu 5 lůžek), dále 54 lůžek neurochirurgie, 108 lůžek chirurgie a nový příjem neodkladných stavů – Emergency. Následovat však bude ještě druhá etapa, kdy se bude stěhovat do areálu Lochotín z Borů další část chirurgie (29 lůžek dětské a speciální chirurgie) a ortopedie (90 lůžek), a poté začne provoz Traumacentra s kvalitním zázemím ARK a oddělením plastické chirurgie.

Cílem koncepce FN v Plzni je rozšíření specializované a vysoce specializované péče o nemocné z celého západočeského regionu a zkrácení čekací doby u plánovaných výkonů. To by mělo být umožněno zvýšenou průchodností operačních sálů. Půjde především o vysoce specializované výkony v cévní chirurgii, o plánované výkony v neurochirurgii a ortopedii. Pro příklad: v neurochirurgii se dosavadní objednací doba pohybovala mezi 6 až 9 měsíci, v ortopedii u kyčelních endoprotéz mezi 2 až 3 roky.

Od roku 1994 probíhá průzkum spokojenosti pacientů s péčí zdravotníků. Jak se odrazí změna prostředí a zkvalitnění péče v názorech pacientů chirurgických oborů, nás zajímá, protože spokojený operovaný pacient, to není jako spokojený hotelový host.

Ještě je předčasné dělat nějaké závěry. Ale už první měsíc nového provozu ukázal, a na tom se všichni shodli, podstatný posun ve prospěch pacienta. Kapacity, technika, lidé…, vše je zde na vysoké úrovni. Bohužel to však nestačí. Žádná nemocnice není světem sama o sobě – vždy záleží na efektivnosti fungování celého zdravotnického systému, který koneckonců rozhoduje o tom, zda její hodnoty budou využity, či zda zůstanou ladem.

Jarmila Škubová

Fota Vladimír Brada

Dva pohotovostní operační sály, které využívají všechny chirurgické obory, jsou součástí nízkoprahového centrálního příjmu. Na Emergency přicházejí pacienti, kteří jsou ohroženi na životě. Na pracovišti je neustále přítomna jedna sestra a lékař. Prvním úkolem sestry je zaznamenat hlášení záchranné služby o příjezdu pacienta a svolat tým odborníků, který sestavuje podle toho, jaké údaje o pacientovi se dozvídá prostřednictvím vysílačky.

Dva operační sálky pro drobné výkony a denní lůžka. Jsou součástí tzv. nízkoprahového centrálního příjmu. Zde jsou vyšetřováni pacienti, kteří nejsou ohroženi na životě. Přicházejí jak s akutními, tak chronickými chorobami interních i chirurgických oborů. Provoz tohoto příjmu zabezpečuje 14 sester s atestací ARIP a zkušenostmi s komplexní péčí, 8 sanitárek, 19 sanitářů a 8 pracovníků v civilní službě. Denně je zde provedeno 70 až 80 ošetření či vyšetření. Vzhledem k širokému spektru diagnóz zde pracují lékaři všech oborů, v dopolední směně lékař s interní atestací v oboru a ostatní lékaři jsou rozepsáni do služeb a přivoláváni sestrou dle potřeby. A jaká musí být sestra? Odborně na výši, schopná profesionální komunikace, vysoce odolná proti stresu, s vyspělými morálními vlastnostmi a schopností udržovat kvalitní interpersonální vztahy. Že taková neexistuje? Tady o ně není nouze, ale je úkolem managementu takové sestry udržet.

Toto je dominanta, která se naskytne pacientovi při vstupu na Centrální příjem – a mnohdy také jeho úplně první kontakt s nemocničním prostředím. V recepci Centrálního příjmu se vyřizuje veškerá administrativa týkající se příjmu pacientů (dokumentace pro přijetí apod.) a poskytují informace. Je to taková uvítací oáza, a proto by měla být patřičně příjemná. Slouží tu vždy dvě administrativní pracovnice na denní službě a jedna v noci.

Jsme na oddělení neurochirurgie a mluvíme s jeho vrchní sestrou Růženou Knapovou. S novým provozem je spokojená: „S přestěhováním jsme získali nové prostory se špičkovou technikou a dokonalým zázemím servisních služeb. Pro provoz JIP i standardní oddělení bychom však potřebovali přijmout ještě několik sester“. Proto vyzývá čtenářky časopisu Sestra, aby se zamyslely, zda by měly zájem na toto pracoviště nastoupit. Jsou zde i uznalí lékaři. Do hovoru se nečekaně zapojil vedoucí lékař JIP MUDr. Pavel Lavička. Chválí zdejší sestry a přeje si, abychom jim v časopise poděkovali za to, jak rychle se zapracovaly, jak jsou šikovné a obětavé. Ovšem také trochu unavené, vždyť kromě stěhování zvládly připravit v září sesterskou část Pracovních dnů české neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Zazněly zde velmi zajímavé příspěvky, o kterých vás budeme informovat.

Průvodkyní novými provozy a komentátorkou nám byla hlavní sestra FN Plzeň Bc. Nina Müllerová. Od ní jsme se dozvěděli, že zde funguje školicí středisko – detašované pracoviště IDV PZ Brno – které školí sestry v PSS ARIP, dále zde probíhá výuka bakalářského studia, příprava specializace SIP a diplomovaný záchranář.

Od vrchní sestry ARK Světlany Tom- šovicové jsme se dozvěděli, že ARK v lochotínské části FN má 7 pokojů vybavených pro ošetřování 11 pacientů, ale zatím jich může být přijata pouze polovina, druhá polovina je ošetřována na borské části ARK. Sestry sem nastupují převážně jako absolventky, ale také z jiných oddělení a klinik FN či ostatních nemocnic – výhodou je klinická praxe v intenzívní péči nebo již absolvované PSS ARIP. Vysoce hodnoceny jsou organizační schopnosti sester – organizují tým pečující o pacienta, příp. informují konziliáře. Dočkali jsme se i prvního hodnocení: urychlila a zkvalitnila se péče o pacienta, zrychlila se diagnostika, zlepšily se pracovní podmínky a materiální zázemí – technické vybavení je na špičkové světové úrovni. To všechno vede k tomu, že se zvýšila naděje pacienta na uzdravení.

Jeden ze zdejších chirurgických sálů. Špičková technika, větší operační kapacita, jednodušší transport i nehybných pacientů na operační stůl než tomu bylo na Borech, kontejnerový systém. Přeprava nástrojů i ostatních pomůcek v kontejnerech zaručuje vyšší stupeň kvality asepse, okamžitou připravenost nástrojů pro akutní operace. V příštím roce se centrální operační sály na Lochotíně stanou školicím pracovištěm pro sálové sestry všech oborů, informuje nás vrchní sestra COS Jana Daovová.

Ohodnoťte tento článek!