Nová vyhláška a konference Komunitní péče

Prázdniny utekly jako voda a s měsícem září začíná další období kongresů, konferencí a seminářů. Proto také považujeme za nutné vás upozornit, že ke dni 19. srpna 2008 vyšla vyhláška MZ ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Je nanejvýš nutné znát podmínky vyhlášky a způsob vzdělávání pomocí kreditního systému. Vyhláška stanovuje způsoby a možnosti vzdělávání k získávání kreditů pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání. Plné znění vyhlášky naleznete na www.cnna.cz – tiskopisy ČAS – národní legislativa.

Souhlasná stanoviska ČAS bude udělovat kreditní komise ČAS ve složení: Bc. Anna Skalická, Miloslava Machovcová, Alena Poustková a Jana Vlková. Kontakty na uvedené členky komise naleznete také na www.cnna.cz.

Konference Komunitní péče

Pojďme se však podívat na příjemnější záležitost. V sobotu 20. září 2008 se v brněnském hotelu Voroněž sešly sestry všech odborností při příležitosti Podzimní konference prezidia České asociace sester s tématem Komunitní péče. Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajským úřadem Jihomoravského kraje a v součinnosti s generálním partnerem ČAS – Hartmann-Rico a. s. Zástupci těchto institucí také konferenci navštívili.

Bc. Nina Műllerová za Ministerstvo zdravotnictví ČR nejen pozdravila účastnice konference, ale také představila ČR v Euroregionu a paní Ondráková promluvila o strategii primární péče v Jihomoravském kraji. Zdůraznila důležitost péče o pacienty nejen v nemocnicích, ale nutnost návaznosti péče do domácího prostředí. V závěru prvního bloku prezidentka Dana Jurásková všem připomněla demografický vývoj naší populace a nutnost věnovat pozornost nárůstu gerontologických a geriatrických pacientů.

V dalším bloku přednášek byly představeny příspěvky, ze kterých mnohé posluchačky měly slzy v očích. Prezentovány byly příběhy ze života, který často mnohé z nás těžce zkouší. Mezi účastníky konference totiž přišli zástupci neziskových organizací, které se zabývají postnemocniční péčí o postižené cévními mozkovými příhodami a roztroušenou sklerózou. Oba přednášející sami těmito chorobami trpí.

Pan Dohnálek z organizace ICTUS vyprávěl svůj životní příběh muže v plné síle, kterému se během dvou vteřin převrátil život naruby a on, když se po měsíci probral, začínal úplně od začátku – číst, psát, chodit… To ho vedlo k myšlence založit aktivity, které by pomohly všem stejně postiženým vrátit se do života tím, že je naučí bojovat s jejich nemocí. Jeho příspěvek byl velmi emotivní a zaslouženě se mu dostalo velkého aplausu.

Stejně tak pan Hrkal ze sdružení ROSKY, které spojuje postižené roztroušenou mozkomíšní sklerózou. I tady se mnohé kolegyně neubránily slzám. Oba přednášející nám ukázali křehkost lidského života, ztráty soběstačnosti a pocity osamění. Jistě mnohé z účastnic v duchu rekapitulovaly svůj život a hodnotový systém a uvědomily si, že CMP s následným postižením je – jak řekl pan Dohnálek – otázkou dvou vteřin, které změní život nejen nám, ale celé rodině. Oba si zasluhují náš velký obdiv a dík za to, co dělají.

Aby blok nekončil smutně a slzavě, přivítaly jsme mezi námi MUDr. Lomíčka z nakladatelství Grada Publishing, který spolu s prezidentkou Juráskovou pokřtil přebal nové učebnice pro sestry Sestra a urgentní stavy. A aby těch hezkých a příjemných situací nebylo málo, tak s námi oslavila významné kulaté jubileum paní Marie Koutová. A protože se u ženy neprozrazuje věk, tak to neuděláme ani my. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a ještě mnoho úspěchů v životě a zároveň děkujeme za celoživotní práci pro Českou asociaci sester.

V závěru konference připomněl JUDr. L. Prudil úskalí poskytování zdravotní péče a samozřejmě se na něho sesypala smršť otázek, na které trpělivě odpovídal. Po dalších příspěvcích v odpoledních hodinách ukončila konferenci prezidentka Dana Jurásková. Zhodnotila úspěch konference a pohladila účastnice po duši optimistickým pohledem do budoucnosti. Ještě v závěru připomínáme všem předsedkyním sekcí ČAS, že ve dnech 31. 10. až 2. 11. 2008 se koná Sněm předsedkyň. Tentokrát v Luhačovicích. Podrobnosti budou včas oznámeny.


Bc. Irena Pejznochová, Tiskové oddělení ČAS (irena.pejznochova@seznam.cz, www.cnna.cz)

Ohodnoťte tento článek!