Nové modely v geriatrickém ošetřovatelství

Dne 30. listopadu 2004 proběhla v dolnorakouském St. Pöltenu již 3. konference účastníků projektu „Mezinárodní spolupráce v ošetřovatelství“

(IZP – International Zusammenarbeit in der Pflege – Mezinárodní spolupráce v ošetřovatelství), které se zúčastnily studentky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a univerzity z maďarského Debrecínu. Tento projekt zahrnuje měsíční stáž studentek v domovech důchodců v Dolním Rakousku, kde mají možnost seznámit se s novými trendy v péči o seniora, např. s modelem Nancy Roper, se kterým se zde pracuje, a také zdokonalit své jazykové znalosti. Na konferenci vystoupily studentky vedle zástupců univerzit a hlavních představitelů a organizátorů projektu. Všechny univerzity zde prezentovaly svoje vzdělávací programy pro sestry, jejichž studium splňuje požadavky Evropské unie. Studentky přednášely plynně v němčině a potvrdily svoji profesionalitu i na tomto mezinárodním fóru. Tím také velmi překvapily politické zástupce Dolního Rakouska, kde vzdělávání sester je ještě na středoškolské úrovni (bez maturity).

Ohodnoťte tento článek!