Nové možnosti relaxace

V Domově Pohoda, p. o., jehož zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kr aje v Ostravě, vybudovali pro své klienty novou relaxační místnost.
Domov je moderním bezbariérovým zařízením zajišťujícím sociální a zdravotní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jejichž stav vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc a péči druhé osoby. Jedním z cílů instituce je podpora uživatelů v jejich samostatnosti a soběstačnosti a právě z tohoto důvodu je zde věnována velká pozornost aktivizaci uživatelů. Veškeré aktivity směřují i z důvodu preventivního působení k tomu, aby uživatelé smysluplně využívali volný čas, ale také jako prevence proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní a sociální. Klientům je k dispozici široké spektrum pravidelných aktivit, ať již terapeutického zaměření, či ryze společenských (sociálních) v interiérech domova a přilehlém zahradním areálu. Novinkou je možnost využití relaxační místnosti, která vznikla úpravou a dovybavením staré klubovny tak, aby se zde uživatelé cítili skutečně dobře. Nejprve byla zakoupena interiérová houpačka, která mezi klienty vzbudila velmi příznivý ohlas. Výmalba a obrázky byly svěřeny olomoucké malířce Zuzaně Dvorské Šípové a jejímu kolektivu. Představitelé domova nechali malířce plně volnou ruku s jediným požadavkem, aby malba v uživatelích evokovala dobrou náladu, navodila pohodu a příjemnou náladu. Malířka vytvořila obrazy přímo na stěnách a celkově malba působí uklidňujícím dojmem. Kromě interiérové houpačky byl do relaxační místnosti zakoupen velký relaxační vak, který je variabilní a uživatelé na něm mohou relaxovat vsedě i vleže. Místnost je koncipována a vybavena tak, aby zde mohli relaxovat i uživatelé s těžkým tělesným či duševním postižením. Klienti tu mají také možnost poslechu hudby nebo zhlédnutí filmu. Místní filmotéka nabízí staré české filmy nebo i klasické české pohádky, které jsou mezi uživateli oblíbené.

Ohodnoťte tento článek!