Nové možnosti ve výuce zdravotnických záchranářů

Katedra záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni se snaží studentům bakalářského oboru zdravotnický záchranář zajistit kvalitní výuku v odborných předmětech.

Velkým pozitivem naší katedry je moderně vybavená odborná učebna právě pro studijní obor zdravotnický záchranář. Studenti zde mají k dispozici resuscitační lůžko s resuscitačním simulačním modelem, na kterém je možné praktikovat například zajištění dýchacích cest, monitoraci životních funkcí nebo defibrilaci. Součástí lůžka je možnost napojení modelu na infuzní linku včetně perfuzoru a infuzní pumpy. Odborná učebna je vybavena i dalšími simulátory, např. pro nácvik katetrizace močového měchýře či pro trénink odsávání z dolních cest dýchacích. Od minulého akademického roku mají studenti k dispozici také transportní pomůcky používané v přednemocniční neodkladné péči, jako je scoop rám, celotělová vakuová matrace či páteřová deska s fixátorem hlavy.
Největší novinkou v oblasti odborných pomůcek je však pacientský simulátor, který katedra záchranářství a technických oborů získala díky rozvojovému projektu FRVŠ v druhé polovině roku 2011.
Tento model je využíván ve výuce u studijního oboru zdravotnický záchranář pro realistickou výuku modelových situací v odborných předmětech urgentní medicína, medicína katastrof a hromadných neštěstí, ošetřovatelství v neodkladné péči, ošetřovatelské postupy v neodkladné péči, ošetřovatelství v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči; dále ve výuce u studijních oborů, které mají ve studijním programu první pomoc (fyzioterapie, ergoterapie, radiologický asistent, ochrana veřejného zdraví). Simulátor byl využit také na mezinárodním metodickém cvičení pro studenty vysokých škol oboru zdravotnický záchranář – I. plzeňský pohár záchranářů – který se konal ve dnech 27. až 29. 4. 2012 v Jesenici u Rakovníka.
Tento sofistikovaný matematický model dospělého lidského těla s výškou 188 cm a váhou 45 kg poskytuje studentům ideální prostor pro nácvik klinických dovedností, jelikož je vybaven softwarem, který umožňuje reagovat na prováděné úkony či podávání léků a tím dává studentům zpětnou vazbu.
Mechanická konstrukce modelu je zcela unikátní. Simulátor je realizován na principu lidské kostry s realistickým rozložením hmotnosti a v plné pohyblivosti jednotlivých částí těla, kdy např. hlava modelu se při manipulaci pohybuje stejně jako u reálného pacienta, což mimo jiné umožňuje i nácvik správné manipulace s nemocným. Z klinických vlastností má simulátor nainstalováno např. mrkání očními víčky, reakci zornic na podaný lék, změnu teploty těla (horečka či zimnice, včetně třesu), sekreci z očí či úst nebo na něm lze nastavit neprůchodnost průdušek. Simulátor je také schopen vydávat různé zvuky (střevní, srdeční, dýchací, pláč) a dokáže i jednoduše odpovídat na položené otázky. Samozřejmostí je možnost kardiopulmonální resuscitace s nastolením umělé cirkulace krve a hmatného pulsu, dále je to zajištění dýchacích cest orotracheální kanylou či některou ze supraglotických pomůcek (u nás na katedře používáme laryngeální masky, laryngeální tubus či I-gel) včetně možnosti provedení koniotomie či tracheostomie.
Velkou výhodou simulátoru je možnost simulace řady modelových situací a jejich následné praktické řešení samotnými studenty. Absolvent oboru zdravotnický záchranář je tak lépe připraven na řešení akutních stavů v přednemocniční i nemocniční neodkladné péči. Zařazení simulátoru do odborné výuky je významným krokem ke zkvalitnění vzdělávání na vysokých školách zdravotnického zaměření, a to nejen u oboru zdravotnický záchranář.

O autorovi| Studenti oboru zdravotnický záchranář při práci se simulátorem, Mgr. Eva Pfefferová1,2, PhDr. Alena Pistulková1, Bc. Stanislava Reichertová1,3 Katedra záchranářství a technických oborů, FZS, Západočeská univerzita v Plzni1, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha2, Interní oddělení, Mulačova nemocnice, s. r. o., Plzeň3 (pfeffe@kaz.zcu.cz)

Výukový resuscitační simulační model
Intubace na simulačním modelu

Ohodnoťte tento článek!