Nové poznatky o substituční terapii

„Studie prokazují, že hormonální substituční terapie podávaná po dobu pěti až deseti let nemá žádné závažné negativní vedlejší účinky. Po desetiletém užívání mírně stoupá riziko vzniku karcinomu prsu, ovšem je doloženo, že karcinomy u substituovaných pacientek nebývají tak závažné formy jako u ostatních žen, a proto se lépe léčí,“ rekapituluje prof. Živný dosavadní vědecké poznatky.

Substituce v odůvodněných případech

Gynekologové se shodují v tom, že není bezpodmínečně nutné, aby HRT užívala každá žena po menopauze. Kritéria pro léčbu by však neměla být subjektivní. To znamená, že žena, i když nemá žádné vegetativní příznaky, jež nejčastěji přivádějí pacientky v období přechodu k lékaři, by měla absolvovat vyšetření, která prokáží, zda její organizmus poklesem hormonálních hladin nestrádá. Pokud jsou u ní vyloučena zdravotní rizika, nebude ji lékař přesvědčovat, aby brala hormonální substituci.

„Mnohé ženy ovšem stále nemají o hormonální substituci dostatečné informace. Netuší, že kromě návalů horka, nočních potů či nervozity jim kvůli nedostatku estrogenů hrozí také osteoporóza. Stačí každé pacientce provést orientační ultrazvukové vyšetření kostí, aby v případě jejich diagnostikovaného řídnutí hned viděla, čeho se může ve stáří obávat. To by jistě byl pádný argument pro nasazení léčby, jenž by akceptovaly,“ říká olomoucký privátní gynekolog MUDr. Aleš Skřivánek.

Nemoci jater, karcinom prsu či dělohy nebo krvácení neznámého původu mohou být kontraindikacemi pro předepsání HRT. Ve světě jsou však již prezentovány studie, které popisují úspěšné nasazení substituční léčby i u pacientek po onkologickém onemocnění. Důležitá je erudice lékařů, individuální přístup ke každé pacientce, na jehož základě gynekolog zvolí nejlepší možnou léčbu klimakteria.

Vývoj směřuje k náplastem

Medicína má dnes k dispozici mnohé přesvědčivé důkazy o rozsáhlém preventivním působení HRT. Ženy jsou díky ní nejen zbaveny vegetativních příznaků klimakteria či ztenčování kůže a sliznic, ale jsou chráněny před osteoporózou, Alzheimerovou chorobou, kardiovaskulárními nemocemi (poslední kongres Americké kardiovaskulární asociace ovšem zpochybnil preventivní působení HRT u žen s již vzniklou ischemickou chorobou srdeční). K novinkám v klimakterické medicíně patří souvislost nedostatku estrogenů s dalšími vážnými zdravotními problémy. Nahrazení hormonů se zdá být užitečné u Parkinsonovy choroby, v prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, u makulární degenerace oční sítnice i při ovlivnění stavu chrupu.

Maximální individualizaci léčby slouží stále novější a dokonalejší hormonálně-substituční preparáty, jež už zdaleka nejsou k dispozici jen ve formě tabletek. Vývoj v této oblasti spěje podle doktora Skřivánka k používání jiných než orálních preparátů, například náplastí. Donedávna byly u nás k dispozici pouze náplasti obsahující hormon estrogen. Ženy, kterým nebyla odoperována děloha, tak musely k těmto náplastem užívat ochranný hormon gestagen formou tablet. Nově jsou na našem trhu k dispozici náplasti kombinované, obsahující oba hormony současně.

Výhody transdermální aplikace hormonů jsou velké: přísun mnohem menší dávky hormonů, „obejití“ trávicího traktu, jež je pro organizmus šetrnější než orální užívání hormonů, zajištění kontinuálního přísunu hormonů bez kolísání jejich hladin v krvi a v neposlední řadě větší pohoda pacientky, která nemusí na užívání terapie myslet každý den.

Nyní přibyla další velká přednost této formy HRT – její spektrum se rozšířilo o kombinované, navíc variabilně dávkované náplasti. Komplexní řešení HRT v transdermální formě nabízí řada náplastí Systen. Kromě čistě estrogenních jsou na trhu dvě další, kombinované náplasti, určené pro ženy v perimenopauze a po menopauze, které mají zachovánu dělohu. Jakmile žena začne mít na počátku přechodu nepravidelný cyklus, může jí gynekolog předepsat Systen Sequi, obsahující čtyři náplasti čistě estrogenní a čtyři kombinované s gestagen noretisteronem. „S pomocí sekvenčního dávkování hormonů se cyklus opět zpravidelní a žena se zbaví klimakterických obtíží,“ vysvětluje doktor Skřivánek. Systen Conti obsahuje kombinované hormony ve všech náplastech a je určen pro ženy starší 54 let nebo ty, jež naposledy menstruovaly před více než jedním rokem. Nabídka v lékárnách se rozrostla ještě o jednu kombinovanou náplast. Je jí Climara duo, určená také pro ženy v perimenopauze. Obsahuje sekvenční dávkování estrogenu a gestagenu levonorgestrelu.

Implantát na půl roku

Stejně jako na poli hormonální antikoncepce mají u nás ženy nyní k dispozici i další formu hormonální substituční terapie, a to podkožní implantát Riselle. Tento mikroimplantát obsahuje pouze hormon estrogen, proto se hodí především pro hormonální substituční terapii žen hysterektomovaných. Riselle působí v průměru půl roku, poté je třeba zavést nový implantát. Starý není třeba z podkoží vyjímat, neboť krystalek, nepřesahující rozměr rýžového zrnka, se postupně zcela vstřebá do organizmu.

„Riselle lze zavést rychle a jednoduše, možné je využít místního znecitlivění,“ říká MUDr. Marie Bendová z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, jejíž pacientky Riselle užívají a mají s ní zatím dobré zkušenosti. Součástí každého balení přípravku je i zaváděcí set na jedno použití, s jehož pomocí se krystalek aplikuje do podkoží obvykle v horní části jedné z hýždí nebo v oblasti břicha. Podkožní implantát obsahuje na rozdíl od tabletové formy hormonální substituční terapie až 40krát méně hormonů, a je tak pro organizmus velmi šetrný.

(Z materiálů pro tisk)

Ilustrační foto archív redakce

Ohodnoťte tento článek!