Nové přístroje ve zlínské nemocnici

Přístrojové vybavení pořízené z dotace EU již začalo sloužit onkologickým pacientům krajské zlíns ké nemocnice.

Radiodiagnostické oddělení získalo další přístroj CT, obnoven byl mamograf, nově bylo pořízeno digitální C-rameno, přístroj rtg skiaskopie a ultrazvuk, který na tomto oddělení doposud chyběl. Plicní oddělení dostalo endobronchiální ultrazvuk, autofluorescenční soupravu s videobronchoskopem a navigovanou bronchoskopii. Hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie a oddělení patologické anatomie získalo osm laboratorních přístrojů, sloužících ke zpřesnění laboratorní diagnostiky. V lékárně byl připraven speciální prostor pro umístění robota na ředění cytostatik, který nahradil z velké části dosud manuální přípravu a zvýšil tím přesnost a bezpečnost celého procesu.

Nové přístroje ve Zlínské nemocnici

Ohodnoťte tento článek!