Nové školicí centrum v Nemocnici Na Homolce

V Praze vzniklo evropské školicí centrum pro výuku roboticky prováděné katetrizační ablace fibrilace síní.

Toto školicí centrum je první svého druhu v Evropě. Vzniklo díky iniciativě kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce a Kliniky kardiologie IKEM – tato pracoviště mají s prováděním tohoto způsobu léčby celosvětově největší zkušenosti.

První výukový program byl zahájen již v roce 2008 na Klinice kardiologie IKEM. V jeho průběhu měli zájemci z celé Evropy možnost pozorovat robotickou navigaci v praxi. Nyní se školení rozšiřuje o praktickou část – možnost vyzkoušet si robotickou navigaci na zvířecím modelu v Experimentální elektrofyziologické laboratoři Fyziologického ústavu 1. LF UK, kde bude výukový program probíhat přibližně jednou za měsíc. V průběhu prvního dne budou mít zájemci možnost vyslechnout si přednášky o použití robotického systému, seznámit se s jeho součástmi a vyzkoušet si pod vedením zkušených operatérů navigaci na zvířecím modelu. Druhý den budou moci zhlédnout dva výkony provedené touto technikou přímo v katetrizačních sálech Kliniky kardiologie IKEM.

Ohodnoťte tento článek!