Novinka v léčbě degenerativního onemocnění krční páteře

Převratnou novinkou v léčbě bolestivých onemocnění krční páteře je mobilní náhrada krční meziobratlové ploténky Prodisc-C, umožňující v operovaném segmentu pohyb.

Důležitým kritériem pro zavedení implantátu je předoperačně zachovaný pohyb v postiženém segmentu páteře a věk pacienta. Jedno z prvních pracovišť u nás, kde se tato operace provádí, je neurochirurgické oddělení KN Liberec. V období od 4. 2. do 10. 3. 2005 zde bylo provedeno celkem 48 operací s použitím implantátu Prodisc-C (36 jednoetážových, 8 dvouetážových, jedna tříetážová a 3 kombinované). Při víceetážovém postižení lze implantaci mobilního disku kombinovat s ostatními typy operací krční páteře.

Předoperační příprava

Předoperační příprava se u této operace neliší od jiných operací krční páteře. Po vstupní ošetřovatelské anamnéze neurochirurg provede příjem, sestra objedná AK (anesteziologické konzilium), vyzkouší krční límec (Philadelphia) a podá večerní premedikaci podle AK. V den operace sestra pacientovi přiloží bandáže na dolní končetiny a podá ranní premedikaci podle AK. Pacient odjíždí na sál s veškerou dokumentací a rtg snímky krční páteře, včetně dynamických MR páteře (magnetická rezonance) a krčním límcem. Po operačním výkonu je pacient převezen na JIP, ale již první pooperační den je přeložen na standardní oddělení.

Tam je za pomoci fyzioterapeutky vertikalizován. Poté mu je proveden kontrolní rtg snímek v AP a bočné projekci a sejmut fixační límec. V časném pooperačním období sestry sledují pacientovy fyziologické funkce a jeho celkový stav (včetně hybnosti končetin) i operační ránu, podávají mu léky podle ordinace lékaře a pomáhají fyzioterapeutům. Před propuštěním, což bývá zpravidla třetí pooperační den, jsou pacientovi provedeny kontrolní dynamické rtg snímky. Po jejich zhlédnutí neurochirurgem je pacient propuštěn do domácího ošetřování. Kontrolní vyšetření včetně rtg snímků se provádějí po 6 týdnech a poté po 3, 6, 12, 18 a 24 měsících.

Závěr

Tento druh operace se zatím provádí jen na několika vybraných pracovištích v Evropě. Jejich výsledky jsou sledovány a vyhodnocovány v rámci evropské studie, pro niž je velmi důležitá pečlivě vedená dokumentace. Do října jsme byli jediným pracovištěm nejen v ČR, ale také v bývalé východní Evropě, které bylo do této studie zapojeno. Aby mohl být Prodisc-C implantován, musí pacient souhlasit se svým zařazením do studie, podepsat tzv. informovaný souhlas (formulář) a zavázat se ke spolupráci s naším pracovištěm.


SOUHRN

Novinkou při léčbě degenerativních onemocnění krční páteře je operativní zavedení mobilního implantátu Prodisc-C, který umožňuje v operovaném segmentu pohyb. Operace mj. také zkracuje dobu pacientovy pracovní neschopnosti a umožňuje jeho brzký návrat k dosavadnímu způsobu života včetně všech jeho aktivit bez závažnějších omezení.

SUMMARY

A new method of treatment of degenerative cervical spine disease is a surgical insertion of a mobile implant Prodisc-C which allows movement in the operated part. The surgery also shortens patients’ sick time and enables them early return to usual activities without major limitations.


Prodisc-C & Indikace

Prodisc-C se skládá ze dvou kovových komponentů s kýlem pro ukotvení do obratle a jedné plastové vložky. K operaci se indikují pacienti mladšího a středního věku s výhřezem krční meziobratlové ploténky. Ti většinou trpí bolestmi krku s kořenovými bolestmi do horních končetin a někdy i myelopatickým poškozením s příznaky na dolních končetinách.


O autorovi: Jarmila Brzáková, MUDr. Jan Hradil, neurochirurgické oddělení KN Liberec (jarmila.brzakova@nemlib.cz)

Ohodnoťte tento článek!