Novinka v prevenci mozkové mrtvice následkem PFO

Kardiologové z Nemocnice Na Homolce mají nov inku v řešení vrozeného defektu septa síní (PF O), který může mít za následek mozkovou mrtvici.

Tato abnormalita, označovaná jako PFO (Patent Foramen Ovale), se vyskytuje až u čtvrtiny dospělé populace. Většinou je její existence latentní a nezpůsobuje pacientovi žádné problémy. Pokud je diagnostikována, tak až v důsledku komplikací, z nichž nejnebezpečnější je mozková mrtvice. Řada studií přisuzuje PFO i vliv na vznik migrény a dekompresní nemoci u potápěčů. Drobný otvor v septu síní o velikosti 5–10 milimetrů dokážou kardiologové z Nemocnice Na Homolce zakrýt novým speciálním uzávěrem (okludérem), který je tvořen dvěma disky o velikosti 20 nebo 25 milimetrů spojenými stopkou – uzávěr je vyroben z nitinolu, platiny a polyesteru.

Metoda se provádí katetrizačně z přístupu vena femoralis – jeden disk okludéru se protáhne skrze PFO z pravé do levé srdeční síně, roztáhne se a otvor jím překryje. Druhá část okludéru se umístí naproti němu na stěně přepážky v pravé síni, čímž obturuje otvor z druhé strany. Samotná metoda je známa již několik let, ale novinka spočívá v použití speciálního okludéru Premere, který oproti předchozím typům umožňuje měnit vzdálenost mezi oběma disky. Tím je docíleno lepší obturace PFO, což kardiologové oceňují především u pacientů se silnějším septem.

Ohodnoťte tento článek!