Novinky pro Sestru

Milé čtenářky,

„Všechno se mění“, jak řekl Herakleitos. Podobně i náš časopis čekají od příštího roku změny, o kterých bych vás nyní ráda informovala. Možná už mnohé z vás vědí, že přechází z devíti čísel ročně na měsíční periodicitu. Změní se jak obsahově, tak formálně. V těchto dnech jsme ukončili a vyhodnotili poměrně rozsáhlou anketu, která byla v Sestře publikována a kde se vás ptáme, jak si představujete ideální časopis, za co nás chválíte a co byste chtěli změnit. Současně proběhly v redakci dva kulaté stoly, kde se sestry – zcela náhodně vybrané – „naživo“ k časopisu vyjadřovaly. Těm z vás, které jste se našeho dotazování jakkoli zúčastnily, srdečně děkujeme.

Z testování vyplynula pro redakci řada užitečných fakt a obrovská inspirace pro další práci. Podle výsledků jsme připravili novou koncepci časopisu, se kterou se chystáme přiblížit vašim potřebám. O konkrétních změnách vás budu informovat v „editorialu“ v příštím, „vánočním“ čísle Sestry.

Obsahu obvykle odpovídá forma. Forma je v tomto případě grafická úprava časopisu. Chceme ji změnit tak, aby jednak lahodila oku – to jest například, bude-li časopis ležet na vašem pracovním stole, bude ho zdobit a ne vytvářet nepořádek. A potom, když ho otevřete, texty, z nichž mnohé jsou velmi náročné, budou barevně, prostorově a písmem upraveny tak, že umožní snadnou a rychlou orientaci. Na grafické úpravě časopisu pracují nyní odborníci, kteří prošli naším výběrovým řízením.

S těmito změnami, a v souvislosti s objektivním vývojem cen za papír, tisk a distribuci, nepatrně vzroste i cena časopisu, a to takto: za jeden výtisk bude v ČR činit 44 Kč, a 33 Kč pro studenty. Na Slovensku zaplatí sestra za výtisk 55 Sk a studenti 41 Sk.

Jsme si vědomi, že „pro sesterskou kapsu“ je to částka nemalá. A proto se budeme ze všech sil – tuto na našem chtění nezávislou kvantitu – dohnat kvalitou, kterou jsem naznačila a která přispěje k vaší celkové spokojenosti. Odborné časopisy ve všech rozvinutých zemích jsou velice drahé – a ani my, bohužel, už nejsme výjimkou. Doufám ve vaše pochopení.

PhDr. Jarmila Škubová,

šéfredaktorka Sestry

Ohodnoťte tento článek!