Novinky v pomůckách pro péči o stomie

Úvodem musím ze svých letitých zkušeností konstatovat, že převážná část stomiků je velmi konzervativní a neradi experimentují s novými výrobky. Nelze se divit, pokud se empaticky zamyslíme nad jejich situací, že dávají přednost vyzkoušeným jímacím systémům, jejichž aplikaci mají takříkajíc „v ruce“ a mohou se na ně spolehnout.


SOUHRN: Autorka příspěvek věnovala inovacím a reakcím pacientů na novinky v pomůckách pro péči o stomie.
Klíčová slova: péče o stomii, stomasestra, stomické pomůcky, kvalita života

SUMMARY: The author dedicated the article to innovations in stoma appliances and the patient’s reactions to them.
Key words: stoma care, stomanurse, stoma appliances, life quality


 

A tady je spolehlivost nadřazena všem ostatním výhodám. Z tohoto důvodu bývá dosti náročné přesvědčit pacienta o vhodnosti a potřebě změnit pomůcku. Inovacím svých produktů se intenzivně věnují všichni výrobci dodávající na náš trh pomůcky pro péči o stomie. Jsou to například kvalitněji propracované filtry u sáčků, flexibilnost materiálů lepicích ploch, inovace designu sáčků. Obzvlášť zajímavou novinkou jsou „splachovací sáčky“, které usnadní život se stomií pacientům, kteří rádi cestují. Nemají totiž problém po nerudovsku řečeno „kam s ním“. Toto přirovnání jsem převzala od pacienta, který se mi svěřil se svými zkušenostmi s tímto vylepšením. Pravě tak to komentoval: „…sestři, je to prostě bezvadné, nemám problém v případě výměny,kam s tím‘.“ Je to vášnivý cestovatel a všem, kteří rádi cestují, a to nejen po vlastech českých, tento systém vřele doporučuje.

V podstatě výjimečnou a revoluční pomůckou je ovšem bezsáčkový systém, který nejenže máme možnost uvést na trh jako první na světě, ale jeho kvalita a atributy jsou samotnými pacienty vysoce hodnoceny. Je sice pravda, že není určen všem typům stomií, protože předpokládá splnění určitých kritérií, která vylučují např. použití u ileostomiků a urostomiků. Je určen pouze kolostomikům a i zde je nutný výběr podle výše zmíněných podmínek. Navíc k doporučení a edukaci pacienta jsou vyčleněny tzv. „certifikované stomasestry“, které musely projít poměrně přísným a obsáhlým proškolením.
Nicméně domnívám se, že je to krok, který významně mění kvalitu života stomika, a to především z důvodu možnosti zajištění kontroly kontinence pacienta. Bezsáčkový systém také zcela eliminuje pachy a zvuky, což je nejdiskutovanější problém ve společenském kontaktu stomika. Umožňuje mu také svobodnější výběr např. sportovních aktivit.

Jednou větou, „otevře stomikovi cestu k bezproblémovému a kvalitnějšímu životu“. Zde bych ráda uvedla několik zpětných vazeb od pacientů, kteří mají zkušenosti s tímto novým produktem. Pacient, jenž míval neklidný spánek z obavy, že si „přilehne sáček“, je velmi spokojen, a to nejen z důvodu o osud sáčku, ale zvláště proto, že se může bez obav obrátit tváří k manželce, což je argument velmi pádný. Další stomik, který miluje jízdu na kole, se mi svěřil, jak je fantastické, že mu konečně nic „neplandá“ pod trikem a bez obav se může kochat krajinou a jízdu si vychutnat. Pacientka věnující se józe oceňuje možnost cvičení na břiše, stejně tak jako profesor tělocviku, který též vidí vedle této výhody i bezproblémový pohyb ve vodě, a to ve vaně i v moři. Velká většina stomiků si však nejvíce cení bezhlučnosti a naprosté eliminace zápachu, což jsou nejčastěji uváděné problémy ve společenském kontaktu stomika. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tato pomůcka pacientovi může výrazně pomoci v oblastech, které mu znesnadňovaly a zhoršovaly kvalitu života – mohou bez problému provozovat společenský kontakt, zejména pak ti, pro které je to součástí pracovního procesu, mohou bez obav navštěvovat kulturní akce, divadla, koncerty i mše v kostele, a to je myslím ta největší devíza.

Zmínit je třeba i pestré spektrum příslušenství, které nejenže zlepšuje péči o stomii, ale je i prostředkem preventivním. Mezi ně patří odstraňovač a ochranný film nově ve formě spreje, řada čisticích roztoků, pěn a ochranných krémů. Dále do sortimentu příslušenství patří proužky nebo půlkroužky k oblepení, které prodlužují životnost podložky a současně jsou hypoalergenní. Zvláště pro nově operované stomiky je na trhu pomůcka, která jim velmi usnadní bezbolestnou aplikaci sáčku na přírubu podložky – jedná se o tzv. nízkotlaký adaptér. Nasazuje se na podložku před nalepením na tělo a zajistí tak spojení dvoudílné pomůcky bez nutnosti tlaku na stěnu břišní. S výhodou lze tuto pomůcku využít při bolestivých problémech s pokožkou v okolí stomie. Chtěla bych též zdůraznit, že použití řady těchto prostředků opravdu zabrání vzniku zbytečných komplikací a potažmo zvýšení spotřeby pomůcek, a měly by být proto účelně používány.
Závěrem bych všem pacientům i zdravotníkům přála co nejvíce inovací, které povedou ke snadnější a kvalitnější péči o stomii a tím k dosažení maximální kvality života stomika.


O autorovi: Olga Tellerová, stomasestra, KEPHAS s. r. o., Brno stomasestra, KEPHAS s. r. o., Brno (OTellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!