Novinky ve zdravotnictví v roce 2014

S PŘÍCHODEM ROKU 2014 NASTÁVAJÍ ZMĚNY, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ PRAKTICKY KAŽDÉHO OBYVATELE ČR.

Od 1. 1. 2014 se nebudou platit poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo LDN). Tyto poplatky byly zrušeny nálezem Ústavního soudu z července 2013. (Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh na jejich snížení na 60 Kč za den bez časového omezení s tím, že by od platby byly osvobozeny děti do 18 let věku. Tento návrh byl přijat vládou, avšak nová Poslanecká sněmovna zamítla jeho přijetí ve zkráceném projednávání. Další osud regulačních poplatků u lékaře, v lékárnách či na pohotovosti je tedy otázkou, kterou se bude zabývat příští vládní koalice.) Poplatky, které od 1. 1. 2014 zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovosti bez omezení věku – 90 Kč, poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku – 30 Kč a také poplatek za výdej léků na předpis – 30 Kč za recept (nikoli za položku na receptu). V roce 2014 by také měla být plně transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. V praxi to bude znamenat, že pojištěnec může čerpat péči v jiném členském státě EU, a to nejen péči akutní, ale také péči plánovanou. Příslušná směrnice je schvalována v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a v současné době prošla v Poslanecké sněmovně již druhým čtením. Odkdy začne v praxi platit, není zatím jisté. Od ledna roku 2014 je v českých porodnicích umožněno rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za pomoci porodní asistentky. A to za předpokladu, že po vyšetření porodníkem bude konstatováno, že s vysokou pravděpodobností půjde o nekomplikovaný porod hlavičkou. Druhou novinkou je aktualizované metodické doporučení Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí, které se mj. týká i propuštění novorozence před uplynutím 72 hodin od jeho narození. Ministerstvo zdravotnictví přesto doporučuje matkám setrvat s novorozenci v porodnici 72 hodin. Pokud tak neučiní, dostanou matky na odchodu přesný „návod“, jak po propuštění postupovat, jelikož novorozenec musí v prvních 72 hodinách života absolvovat různá důležitá lékařská vyšetření. V polovině ledna 2014 začnou pojišťovny zvát své klienty na preventivní screeningová vyšetření. Tato vyšetření se zaměřují na tři konkrétní typy zhoubných nádorů – karcinom prsu, karcinom děložního hrdla a karcinom tlustého střeva. Pojištěnci, kterých se to týká, obdrží pozvánku na bezplatné preventivní vyšetření. V platnost také vstupuje úhradová vyhláška na rok 2014, která stanovuje výši úhrad od zdravotních pojišťoven a hodnoty bodu za lékařský výkon a která se připravuje vždy na jeden rok. Na rok 2014 se ministerstvo snažilo přistupovat k jednotlivým segmentům co nejspravedlivěji, muselo například zohlednit fakt, že loňskou vyhláškou nejvíce trpěl segment nemocniční, a pro rok 2014 tedy zde je třeba zasáhnout podporou větší než jinde. Lůžkovým zařízením (psychiatrickým léčebnám, lázním, LDN apod.) bude také částečně kompenzován výpadek v podobě zrušení poplatku za pobyt. Došlo také k navýšení plateb za státní pojištěnce (podařilo se prosadit již od 1. 11. 2013). Díky němu získá systém v letošním roce 4,7 miliardy korun navíc oproti roku minulému.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!