Novorozenec diabetické matky

Těhotné ženy je důležité důkladně vyšetřit a sledovat po celou dobu těhotenství. V těhotenství probíhá v organismu mnoho fyziologických změn, které nesou riziko možných komplikací. Jednou z nich je gestační diabetes mellitus.

SUMMARY

Pregnant women should be examined and followed throughout the pregnancy. There are many physiological changes that carry a risk of complications. One of the complications is gestational diabetes.

Diabetes mellitus patří mezi metabolické poruchy projevující se především hyperglykemií. Nediagnostikovaný a neléčený diabetes mellitus matky může negativně ovlivnit vývoj plodu.Soubor příznaků, které můžeme nalézt u novorozence diabetické matky, se nazývá diabetická fetopatie. Základním projevem je zvětšení celého těla či orgánů plodu – novorozenec je obézní, zvětšují se játra, srdce, nadledviny, mozek zvětšen není. Novorozenci mají často hyperinzulinemii a hypoglukagonemii, jejichž důsledkem je hypoglykemie. Dalším problémem může být hypokalcemie, hypomagnesemie, hyperbilirubinemie či polycytemie.

Vlivem výkyvů hladiny cukru hrozí v prvním trimestru riziko potratu a vzniku vrozených vývojových vad. V druhém a zejména ve třetím trimestru způsobuje hyperglykemie matky zvýšený přívod cukru do plodu. U plodu se zvýší tvorba inzulinu, a tím dojde k urychlení růstu plodu a zvýšené tvorbě tuků, který se ukládá do orgánů. Plod je velký se zvětšenými orgány. Placenta nezvládá vyživování plodu, proto hrozí předčasný porod, v krajním případě úmrtí plodu. Z toho důvodu se těhotenství žen s DM ukončuje dříve, nejpozději v 38 až 39. týdnu. U porodu je velmi důležitý pediatr.

Typickými znaky novorozence diabetické matky jsou: vysoká porodní hmotnost vzhledem ke gestačnímu věku. Obézní tělo s mohutným hrudníkem, široká ramena, krátký krk. Oční štěrbiny jsou malé, víčka nateklá. Kůže je zarudlá, vyhlazená, pokrytá hojným mázkem. Pupečník je silný, rosolovitý. Novorozenec má zhoršenou porodní adaptaci – může mít dechové obtíže, bývá dráždivější, může mít třes končetin, zaťaté pěstičky, je ohrožen hypoglykemií, hypotermií, hypokalcemií, respiračními poruchami (RDS), hyperbilirubinemií (z důvodu nezralosti jater).

Po porodu se dítěte ujme pediatr a umístí jej do inkubátoru, což je důležité jako ochrana před hypotermií. Napojení na monitor umožní kontrolu základních životních funkcí. Kromě běžného ošetření novorozence (kredeizace, aplikace Kanavitu) je velmi nutné sledovat glykemii, a to 1, 3, 6, 12, 24 hodin po porodu, dále krevní obraz a astrup, provádí se vyšetření moče, stolice a stěry z nosní sliznice a krku.

Podle výsledků se zahajuje infuzní léčba 10% glukózou s kalciem glukonikem. Po stabilizování stavu se provede koupel a podá se mateřské mléko. Při včasné diagnostice a sledování těhotenství, porodu a poporodní adaptace mají novorozenci matek s DM velmi dobrou prognózu.

Literatura
Fyziologie a patologie novorozence. Poláček, K Praha, Avicenum, 1981.

Kateřina Skuhrová, Intermediární oddělení, ÚPMD Praha (katerina.skuhrova@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!