Nový přístroj v Nemocnici Podlesí

Nemocnice Podlesí zahájila provoz diagnostického pracoviště magnetické rezonance.

Nový přístroj, jehož nespornou výhodou je nulová radiační zátěž, umožňuje i ty nejnáročnější typy vyšetření. Přístroj je vybaven rozsáhlým softwarem a hardwarem. Díky špičkové technologii mohou vyšetřující lékaři provádět vysoce sofistikovaná a náročná vyšetření mozku, srdce, kardiovaskulárního systému, páteře a velkých kloubů včetně onkologických vyšetření. Díky velmi krátké délce tunelu a systému potlačení hluku umožňuje přístroj lékařům vyšetřovat i ty pacienty, kteří trpí strachem ze stísněného prostoru.

Pro pohodlí a zejména bezpečnost pacienta je přístroj navíc vybaven dalším nemagnetickým stolem s odpojitelnou horní deskou pro přípravu pacienta pro jeho následný přesun do magnetické rezonance bez nutnosti jakéhokoli pacientova pohybu. Díky speciálnímu softwarovému vybavení přístroj umožňuje mapovat v mozku jednotlivé neurální trakty a je schopen provést i funkční vyšetření, při kterém detekuje a zobrazí centra smyslového vnímání, pohybu a řeči.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!