Nový zdravotnický titul

V září 2009 rozšířilo vydavatelství Mladá fronta tiskový trh o nový zdravotnický titul s názvem Pacientské listy. Čtrnáctideník, který je přílohou týdeníku Zdravotnictví a medicína, se věnuje zdravotní problematice a otázkám zdravého životního stylu.

Cílem Pacientských listů je přinášet čtenářům pestré spektrum objektivních a zajímavých informací, které jim umožní spolehlivou orientaci nejen v řadě zdravotních otázek, ale také podrobněji představí jednotlivé lékařské specializace, práci špičkových lékařských odborníků a jednotlivé instituce, z nichž se skládá celkový systém zdravotní péče v ČR. Vydavatelství Mladá fronta tak rozšiřuje portfolio zdravotnických titulů. V Pacientských listech využívá zkušeností s odborníky z mnoha lékařských specializací, s nimiž již spolupracuje na přípravě Zdravotnictví a medicína a měsíčníků Postgraduální medicína a Sestra. Pacientské listy jsou určeny nejširší čtenářské veřejnosti, tedy i laikům, kteří se aktivně zajímají o vlastní zdraví a vitalitu a hledají informace, pomoc, radu, alternativy léčby, informační servis, právní rady a názory odborníků. Pacientské listy budou čtenáři pravidelně nacházet v čekárnách ambulantních a odborných lékařů odebírajících Zdravotnictví a medicína, kde budou k dispozici všem pacientům. Titul si však mohou všichni zájemci rovněž předplatit.

Ohodnoťte tento článek!