Nutriční podpora v domácím prostředí

Sestry pracující v domácí péči se bezpochyby již setkaly s nějakou formou domácí nutriční podpory. Domácí parenterální a enterální výživu ordinují v naší zemi specialisté v oboru umělá výživa. Pacienti i jejich rodinní příslušníci musí být velmi dobře edukováni, což také obvykle zajišťuje nutriční ambulance. Humánní role tohoto postupu se projeví zejména v případech, kdy by pacient měl být hospitalizován již jen z důvodu umělé výživy. V okamžiku, kdy další léčba není nutná nebo možná a pacienta je třeba pouze živit, má domácí prostředí i výrazný psychologický vliv.

Příčiny nedostatečné výživy v domácím prostředí

K nedostatečné výživě mohou vést nejen somatická onemocnění, ale i poruchy psychické. Zde zdůrazňuji častý výskyt deprese u starých osamělých lidí. Dále nejsou neobvyklé monotónní jídelníčky, obsahující několik stále se opakujících jídel u osob, které ztratily zájem či nestačí na péči o sebe, eventuálně i o partnera. Snaha ušetřit a dát spíše dětem se na tomto přístupu také podepíše. Výsledkem pak nemusí být nutně jen malnutrice, ale mohou to být i různé karenční stavy. Mezi dalšími důvody může být pouhé snížení chuti k jídlu u dlouhodobě nemocných, popřípadě i odpor k masu nebo nesnášenlivost mléčných výrobků.

Pacienti v domácí péči se mohou samozřejmě také přejídat a být obézní, nedodržovat diabetický režim a podobně. To by ovšem bylo na mnoho stran textu. Proto se zaměřím na pacienty, jejichž výživa není dostatečná. Jedná se tedy o výše uvedené skupiny pacientů – tedy stručně řečeno: na jedné straně pacienti s chronickými ranami a na druhé straně pacienti celkově vyčerpaní po agresivní léčbě jakéhokoliv druhu (velká operace, ozařování, chemoterapie, intenzivní péče, stavy po traumatech, popáleninách, sepsích atd.).

Výživa u pacientů s chronickými ranami

U chronických ran je vedle lokálního přístupu s eventuálním použitím moderních obvazových prostředků nezbytnou součástí celková péče o základní onemocnění, o hydrataci, o nutrici. Pokud pacient například rozsáhlým dekubitem či bércovým vředem ztrácí proteiny či tekutiny, které nedokáže sám hradit běžným perorálním příjmem, je dobré vědět o možnostech, které pomohou situaci řešit. Rána se pochopitelně bez stavebního materiálu nemůže zhojit. Markerem nám může být například hladina albuminu, i když jednu hodnotu musíme interpretovat opatrně i vzhledem k hydrataci, stavu jaterního parenchymu a zánětlivé reakci organizmu. Pacient v relativně dobrém celkovém stavu s velkou rannou plochou a albuminem 25 mmol/má velmi omezené možnosti  hojení rány i při použití výborných lokálních přípravků.

Co pro něj může sestra v terénní péči udělat? Bude-li informovaná, pak mnoho dobrého. Na trhu jsou dnes přípravky enterální výživy, které lze podávat i v domácím prostředí. Ochucené tekuté přípravky lze popíjet mezi jídly, jsou běžně ke koupi v lékárnách a jejich nespornou výhodou je kompletnost roztoku. Obsahují celou škálu vitaminů, minerálů a stopových prvků, jichž bývá také při hojení nedostatek. S energetickým obsahem je třeba počítat u diabetiků a je vhodné poradit se v jednodušších případech s dietní sestrou, s nutričním odborníkem či diabetologem v komplikovanějších situacích. Na tomto místě se chci přimluvit za využívání možnosti konzultovat dietní sestru i v domácím prostředí, což bývá často opomíjeno.

Zkušenosti s přípravky enterální výživy

Z přípravků mám velmi dobré zkušenosti s Nutridrinky v krabičkách, které navíc mají i vlákninu. Tekutá forma je vhodná i pro pacienty, kteří mají potíže s polykáním tuhých soust nebo s kousáním. Volíme je v případě, že vázne celkový příjem stravy, pacient například sní pouze polovinu nebo čtvrtinu běžné porce. Dále profitují pacienti v rekonvalescenci, stejně jako ti, kteří se na velký výkon teprve chystají. Neochucené přípravky enterální výživy lze používat i k přípravě pokrmů (pudingy, krémy, sladké pečivo, polévky, kaše, ze-leninová jídla, pomazánky, koktejly, pěny, zmrzliny). Zde opět přispěje radou dietní sestra.

Chceme-li doplňovat pouze bílkoviny nebo obohatit jídlo energeticky, sáhneme po modulových dieteticích typu Fantomalt a Protifar. To jsou práškové formy čisté bílkoviny a maltodextrinů, přimícháváme je do jídla, jehož chuť zůstává nezměněna.

Všechny přípravky jsou cenově dostupné, pacient si je může koupit. Je možné i hrazení ze zdravotního pojištění, k tomu však musí ošetřující lékař písemně požádat revizního lékaře pojišťovny. V indikovaných případech bývá hrazení schváleno.

Při nedostatečné výživě se můžeme dočkat nejrůznějších komplikací, například infekčních, protože malnutrice negativně ovlivňuje imunitu. Proto bychom neměli pominout důležitost správného příjmu potravy. Dobrá výživa sama o sobě nenahradí ostatní léčebné postupy a nevyléčí všechny nemoci, jistě však přispěje k jejich příznivému průběhu.

Foto Hilda Diasová

Ohodnoťte tento článek!