Nutriční terapeut jako součást týmu

V minulosti jsme se ve zdravotnických zařízeních setkávali s dietními sestrami. Nový název profese je podle zákona č. 96/2004 nutriční terapeut. Nejedná se však pouze o změnu názvu, ale i o změnu činností.


SOUHRN: Dříve se dietní sestra zabývala převážně administrativní činností, zejména se ručně vyplňovaly tiskopisy, jako např. přehled stravy na oddělení, normování stravy pro pacienty či sestavování jídelních lístků. Jen málo času věnovala edukaci pacientů. V současné době je administrativa usnadněna prací na počítači, takže nutriční terapeut má více času na práci se samotnými pacienty.
Klíčová slova: nutriční terapeut, nutriční screening, sipping, malnutrice, výživa, edukace


Základním posláním nutričního terapeuta v nemocnici je zajištění dietní stravy pro pacienty, protože kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní léčby. V rámci trendu moderní ošetřovatelské péče se zavedl systém hodnocení nutričního screeningu. Je to jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta při přijetí do nemocnice. Jeho cílem je zjištění stavu výživy a zajištění kvalifikované léčebné výživy s cílem zabránit vzniku či prohloubení malnutrice.

Malnutrice – podvýživa – je špatný výživový stav nemocného, který je způsoben nepoměrem mezi přívodem a výdejem živin. U podvyživených pacientů se zvyšuje riziko komplikací, prodlužuje doba hospitalizace a zvyšují se náklady na léčbu. Příčin malnutrice může být několik:

* nedostatečný přívod stravy,
* poruchy vstřebávání živin,
* poruchy trávení,
* metabolické poruchy,
* zvýšené ztráty živin,
* zvýšená potřeba živin či energie,
* psychické problémy.

Nutriční screening

Hodnocení nutričního screeningu provede sestra písemně. Screening vychází z Nottinghamského dotazníku u pacientů starších 18 let. Po zadání hmotnosti a výšky se automaticky v programu vypočítává BMI. U nemocných, u kterých není možno získat požadované údaje, závisí rozhodnutí o nutriční podpoře na ošetřujícím lékaři.

Pokud bude výsledek 4 a více bodů, provede sestra záznam do nemocničního informačního systému. Automaticky dojde k přenosu dat nutričnímu terapeutovi, který co nejdříve navštíví pacienta a provede záznam do ošetřovatelské dokumentace.

Nottinghamský dotazník je jedna z možností nutričního screeningu, bodová hodnota screeningu:

* 0–3 body – normální výsledek, pacient nevyžaduje nutričního terapeuta ani zvláštní podporu,
* 3–4 body – signalizuje riziko podvýživy,
* 8 a více bodů – malnutrice ohrožující život či průběh choroby.

Pokud pacient nemá dostatečný příjem stravy a tekutin, doporučí nutriční terapeut sestře, aby nemocnému založila formulář sledování denního příjmu stravy a tekutin a zapisovala do něj zjištěný příjem.

Péče o pacienty

Nutriční terapeut pacienta pravidelně navštěvuje každé 3 dny a sleduje jeho příjem tekutin a stravy. Na základě těchto údajů a zhodnocení např. stavu chrupu, schopnosti polykat, stravovacích zvyklostí, potravinových alergií apod. doporučí nejvhodnější druh stravy. Nutriční terapeut doporučuje ošetřujícímu lékaři kombinované formy výživy, jako bílkovinné přípravky, sipping, v případě potřeby podání speciálních či výběrových diet. Sipping je velmi vhodný pro pacienty, kteří přijímají nedostatečné množství stravy, ale jejich perorální příjem je možný a potřebujeme dodat kompletní složení výživy nebo některé složky zvýšeně.

Stará kuchyně a jídelna

Stará kuchyně

Nová kuchyně a jídelna

Příprava tabletů

Tablety

Nutriční poradna

Malnutrice

Rizikoví z hlediska výživy mohou být i pacienti, kteří přijímají stravu bez obtíží, ale jsou vyššího věku nebo prožívají silný stres. U těchto pacientů není nutná přímá nutriční péče, ale nutriční terapeut sleduje jejich stav a v případě potřeby nebo zhoršení stavu přehodnotí nutriční screening a zahájí své intervence.

Edukace nemocných

Nutriční terapeut zajišťuje, aby pacient dostával plnohodnotnou stravu odpovídající jeho dietnímu omezení. Kromě toho je součástí jeho práce také edukace pacienta a jeho rodiny po stránce výživy a o doporučených dietních opatřeních. V nutriční poradně mají pacienti možnost získat informace nejen o dietách, ale i o zásadách správné výživy. S pacienty, u kterých dietní opatření tvoří hlavní součást léčby, můžeme opakovaně konzultovat jejich jídelníček. Edukujeme zejména pacienty s diabetem, obézní pacienty.

Mezi činnosti nutričních terapeutů patří také kontrola výdeje stravy v kuchyni i na odděleních, zejména správnost diet a dodržování velikosti porcí. Nutriční terapeuti také zpracovávají edukační materiály vztahující se k jednotlivým dietám a nabízejí je svým klientům. U nás vypracováváme i speciální diety, např. pokud má pacient alergii na některou potravinu, užívá warfarin nebo trpí dnou. Hospitalizovaný pacient má možnost vybírat si stravu podle jídelního lístku (zejména onkologičtí pacienti nebo například vegetariáni).

Závěr

Výživa léčbu nenahrazuje, ale doplňuje. Je základní součástí ošetřovatelské péče a také základní lidskou potřebou. Její význam si musíme uvědomovat, jen tak nebudou lidé umírat na následky špatné výživy. Zdravý člověk má tisíce přání, nemocný jen jedno. Jídlo nebo jiná forma výživy zůstávají jedním z oblázků na dlouhé cestě, po níž pacient se svou nemocí kráčí směrem ke zlepšení kvality života.


O autorovi: Jana Kopečková nutriční terapeutka, Nemocnice Kyjov (kopeckova@nemkyj.cz)

Ohodnoťte tento článek!