O lidské vděčnosti a úhlu pohledu

Fórum… veřejné prostranství (náměstí) v antickém Římě, stejně jako platforma pro demokratickou diskusi v moderním odborném časopise. Téma? Vše, co vás trápí i těší, a proto pište – posílejte dopisy, e-maily – položte zvídavé otázky, odpovídejte jiným pisatelům, reagujte, komentujte.

Poděkování do Brna – Baby friendly hospital jak má být

Početí, donošení a narození dítěte jsou velkým zázrakem. Vlastní porod je pak náročným, ale zároveň nádherným okamžikem v životě každé ženy, dítěte a také osoby, která je u porodu přítomna. Jaký pro ně tento zážitek bude, závisí na mnoha okolnostech. Ty zdravotní můžeme ovlivnit jen zčásti. Lidské chování pak velmi zásadně. Pocity budoucí maminky závisí na chování osoby nejbližší, nejčastěji manžela. Dále pak na přístupu lidí, kteří pečují o nastávající maminku a o miminko z hlediska ošetřovatelské a lékařské péče.

Ráda bych proto touto cestou poděkovala především manželovi Markovi, který mi byl velikou oporou a pomocí v těhotenství i při porodu, a dále zdravotníkům porodnice na Obilním trhu v Brně. Jmenovitě potom as. MUDr. Romaně Gerychové a porodní asistentce Martině Fialové a dále ostatním lékařům a sestřičkám z oddělení 6, poporodního a novorozeneckého oddělení. Péče v této instituci je opravdu na velmi vysoké profesionální a zejména lidské úrovni a právem se pyšní titulem Baby friendly hospital.

Dále děkuji všem, kteří o nás dvě, mne a dceru, pečovali v průběhu těhotenství: lékařům -manželům Zakopalovým, jejich sestřičce paní Lukasové a sestřičce paní Hrouzkové z Nemocnice Bohunice. Ti všichni nám poskytli profesionální péči na nadstandardní úrovni spolu s příjemným přístupem, maximální vstřícností a opravdovým zájmem. Právě na lidech záleží, jakým bude porod zážitkem; na nich záleží, jak na něj budete vzpomínat, zda to bude v dobrém a se slzami štěstí v očích nebo naopak.

Moc děkuji všem a přeji budoucím maminkám, aby pro ně byl tento okamžik takovým, jakým byl pro mě, a aby na něj díky lidem kolem sebe vzpomínaly jako na něco výjimečného a krásného, stejně jako já.

Vladimíra Reindlová


Poznámky k publikovanému článku (Navrátilová, M.: Péče o těhotnou se zjištěnou schizencefalií plodu. Sestra 9/2007, s. 36).

Poruchy středočárových struktur mozku -agenese c. callosum a chybění s. pellucidi skutečně výrazně zvyšují riziko postižení dítěte. Mohou zde být poruchy visu, neurologické poruchy a poruchy endokrinologické. Křeče bývají často způsobeny hypoglykemickými stavy, které je třeba včas a účinně léčit, aby se předešlo sekundárnímu poškození CNS.procento dětí se dokonce vyvíjí bez jakýchkoli problémů a jsou i nadprůměrně inteligentní.

Pokud se narodí dítě s předem zjištěnou anomálií středočarových struktur, mělo by mít od porodu zajištěnou péči dětského endokrinologa, později pak neurologa, oftalmologa atd. Za chybu považuji, že porod dítěte s avizovanou vadou nebyl proveden přímo v neonatologickém centru. Neznám ovšem okolnosti přijetí do porodnice atd. Pomoc terénního gynekologa a jeho personálu by měla spočívat v objektivní informaci těhotné ženě a navržení řešení.

Pokud matka od počátku žádá umělé ukončení těhotenství, ještě v době, kdy se o možném postižení plodu neví, měla by být pozornost upřena na příčiny tohoto rozhodnutí, ne na rychlé vyplnění její žádosti. Často je tato žádost dána spíše bezradností a tlakem okolí než vlastním rozhodnutím. Jestliže se potom matka rozhodne nepodstoupit interrupci, neznamená to automaticky, že jí nevadí, že její dítě bude mít postižení, ale ve většině případů to znamená, že se rozhodla dítě přijmout, ať již bude žít s postižením, nebo ne.

V popisovaném případu vidím sice neodpovědnost matky, ale vidím zde i dezinformaci od personálu (vada není neslučitelná se životem) a také tu skutečnost, že veškerá pomoc gynekologů a jejich spolupracovníků se obrací pouze k vykonání umělého ukončení těhotenství, k žádné jiné alternativě. Možná, že matka nedodržela termíny právě proto, že vědomě či podvědomě cítila určitý nátlak.


MUDr. Libor Válek praktický lékař pro děti a dorost Lomnice nad Lužnicí

Pozn. red.: Dopisy jsou redakčně upravovány, případně kráceny a nevyjadřují stanovisko redakce.

Ohodnoťte tento článek!