O portech a katétrech v Praze

Mezinárodní workshop o problematice dlouhodobých vaskulárních přístupů u chronického pacienta se zaměřením na onkologickou diagnózu

Pořadateli akce, která se uskuteční 25. března v Praze, jsou Společnost pro porty a permanentní katétry spolu s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN (KARIM). Program zahájí přednosta KARIM doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., který zároveň pohovoří o zahraničních zkušenostech se zajištěním vaskulárních přístupů a evropských doporučených postupech. Mauro Pittirutti z chirurgického oddělení Katolické univerzitní nemocnice v Římě se podělí o první praktické poznatky s uplatňováním evropských guidelines v této oblasti. „Zkušenosti onkologů s porty a PICC systémem v Evropské unii“ je název přednášky Antonia Astoneho z onkologického oddělení Katolické univerzitní nemocnice v Římě.

O řešení vaskulárních přístupů u onkologických pacientů v EU bude referovat Michel Bunodiere z Hartmannovy nemocnice v Neuilly ve Francii. Odpolední blok zahájí přednáškou „Doporučené postupy, indikace a návrh nového konceptu vaskulárních přístupů“ MUDr. Jitka Fricová a MUDr. Jan Raupach z 1. LF UK a VFN, o současném stavu problematiky vaskulárních přístupů v ČR promluví MUDr. Jiří Charvát z 2. LF UK a FN Motol, následovat bude přednáška docenta Stříteského „Návrh nového konceptu vaskulárních přístupů u onkologických pacientů“.


Součástí akce je paralelní workshop pro sestry. Více informací na www.karim-vfn.cz, www.porty.cz.

Ohodnoťte tento článek!