O sestrách a ohodnocení jejich práce

Právě jste nalistovali rubriku Fórum – prostor určený pro vaše názory, reakce na dění v oboru či společnosti, profesní příběhy, poděkování… Nezřídka se dostáváte do situací, které stojí za zaznamenání, toužíte projevit své postoje a hledáte možnost JAK a KDE. Jsme rádi, že jste si k tomuto účelu vybrali námi nabízené Fórum. Vážíme si toho a věříme, že také pro ostatní čtenáře jsou zde publikované příspěvky zajímavé (a někdy třeba i trochu „povědomé“).

Jak si nás společnost cení!

Vážená redakce, nedávno mne zaujalo stanovisko starostů, že na nepořádek po zimě – odstraňování psích exkrementů – najmou nezaměstnané za 100 Kč/hod. Pracuji na LSPP na poliklinice. Samozřejmě o sobotách, nedělích a v noci. Já i všechny mé kolegyně máme praxi okolo 35 let a platnou registraci. Pravidelně se školíme a získané vědomosti používáme v praxi. Nejde vždy jen o zaléčení angín a viróz, ale opravdu i o záchranu života. A naše ohodnocení je stejné jako u zmiňovaných sběračů exkrementů – 100 Kč/hod. Nejsem slohově nadaná, ale redakce si můj příspěvek jistě upraví. Jen bych byla ráda upozornila na to, jak si nás společnost cenní!

Registrovaná sestra a čtenářka časopisu Sestra


Ohodnocení práce sester domácí péče v praxi

Osobní náklady kalkulované v bodových hodnotách jednotlivých zdravotních výkonů prostřednictvím tzv. mzdových indexů stagnovaly od 1. 7. 1997, kdy byl vydán nový Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Až v roce 2006 byly navýšeny mzdové indexy lékařů jako reakce na opakované navyšování mzdových tarifů v nepodnikatelské sféře. U nelékařských odborností mzdové indexy navýšeny nebyly, přesto i na ně byla uplatněna související regulace limitací historickými rozpočty. Tím došlo k diskriminaci nelékařských odborností po dobu tří následujících let.

Mzdové indexy nelékařů byly navýšeny až od 1. 1. 2009. V rámci jednání o úhradách na rok 2009 s náměstkem ministra byla přislíbena realizace mzdových indexů a jejich dopadů do systému veřejného zdravotního pojištění ve dvou letech. Tomu odpovídá i veřejná deklarace Ministerstva zdravotnictví ČR v odůvodnění k úhradové vyhlášce na rok 2009. U odbornosti 925 – domácí zdravotní péče – navýšení mzdových indexů představovalo v celkových úhradách segmentu navýšení o cca 20 %, přičemž v důsledku současného snížení hodnoty bodu z 1,11 Kč na 1,00 Kč bylo toto navýšení v celkových úhradách sníženo na cca 10 %. Z toho vyplývá, že hodnota bodu, snížená v roce 2009, měla by být v roce 2010 narovnána na původní hodnotu 1,11 Kč, k čemuž nedošlo.
I když v roce 2009 byly mzdové indexy skokově navýšeny, současné kalkulované osobní náklady ve zdravotních výkonech sester domácí péče pro rok 2010, stanovené „úhradovou vyhláškou“, odpovídají hrubé mzdě sester domácí péče ve výši 16 454 Kč. Pro případ uvažované degresivní sazby hodnoty bodu pak odpovídají hrubé mzdě 11 518 Kč. To jsou hodnoty hluboko pod vyhlášenou průměrnou hrubou mzdou všeobecné sestry v ČR.

Současně si dovolujeme upozornit, že realizované snížení vypočteného objemu ze 110 % na 105 % (objemu nepodléhajícího degresivní hodnotě bodu) má velmi silný demotivační dopad do segmentu. Tato skutečnost je potencována snížením sestupné hodnoty bodu z 0,85 Kč na 0,70 Kč (variabilní náklady 925 jsou 90 % celkových nákladů!!!) a stanovením roku 2008 referenčním obdobím.
Současně dochází ke zhoršení dalších parametrů úhrad a regulací, které ve svém důsledku mají velmi negativní dopad do struktury pacientů v péči poskytovatelů domácí péče. V důsledku toho hrozí významný přesun, především náročné klientely, do lůžkových zdravotnických zařízení, což je nepochybně alternativa nejen finančně náročnější, ale i z hlediska pohody pacienta méně výhodná. Segment domácí zdravotní péče: Asociace domácí péče ČR, Sekce domácí péče České asociace sester, Charita ČR, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče.

O autorovi: Bc. Ludmila Kondelíková (adpcr@seznam.cz)

Pozn. red.: Příspěvky jsou redakčně upravovány, případně kráceny, a nevyjadřují stanovisko redakce.

Ohodnoťte tento článek!