O vyhledávání a aplikaci informací

Pojem Evidence Based Practise (EBP) zná u nás jen málokdo. Autorky se s ním setkaly například na loňského mezinárodním workshopu, který proběhl v lednu a únoru v Hanzehogeschool v Groningenu v Holandsku.

Anglická verze definice zní takto: Evidence Based Healthcare is the conscientious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients or the delivery of health services. EBP je ošetřovatelská péče založená na důkazech. Jde o vyhledávání nejlepších a nejnovějších výsledků výzkumů a jejich používání při rozhodování o tom, jakou nejlepší péči pacientovi individuálně poskytnout.

Cílem EPB je zkvalitnit ošetřovatelskou péči používáním nejlepších výsledků výzkumů v ošetřovatelském procesu. Nejdříve je třeba si vybrat klinicky významnou otázku, na kterou budete hledat odpověď, pak najít vhodnou odbornou literaturu, zhodnotit nalezené informace (pozor na aktuálnost a datum vydání) a výsledek výzkumu aplikovat do praxe.

Pro realizaci EBP je třeba: vybrat předmět výzkumu, najít otázku, na kterou nám výzkum odpoví, logické zdůvodnění, výzkumné metody, dostatek času na vyhledávání informací, snadný a rychlý přístup k informacím a vhodné odborné literatuře, statistické zdůvodnění, být skeptický: používat správné kritické otázky, kritické myšlení.

Kde hledat informace?

Spolehlivý výzkum můžeme hledat např. v knihovně, ale třeba také na internetu. Mezi nejlepší vyhledávače s ošetřovatelskou a medicínskou tematikou patří: www.pubmed. com, www.cochrane.com, www.sciencedirect. com, www.intermed.com, atd. Jde převážně o internetové knihovny, kde lze najít řadu výzkumů a článků z oboru. Je možné si vyhledat i plný text, ale za tuto službu se platí. V těchto vyhledávačích najdete texty převážně v angličtině, je ale možno vyhledávat i v češtině, např. přes www.google.com. V zemích Evropské unie je aplikace EBP do ošetřovatelského procesu na různých úrovních – např. v Holandsku je součástí studijního kurikula a studenti na univerzitě mají EBP jako samostatný předmět, v němž se učí vyhledávat informace a ty pak v praxi aplikovat do ošetřovatelského procesu.

Jednoduchý příklad

Předmět výzkumu: Použití pěnových matrací v léčbě a prevenci dekubitů. Stanovily jsme si otázku: Je při léčbě a prevenci dekubitů lepší používat pěnové matrace, nebo běžné obyčejné matrace? Zdroj informací: pomocí internetu jsme našly vhodné výzkumy, které odpověděly na naši otázku. Provedly jsme analýzu výzkumných dat nalezených na amerických webových stránkách. Stanovily jsme závěry a napsaly přesné citace.

Výsledek šetření: Nejnovější americké výzkumy potvrdily, že v léčbě a prevenci dekubitů je lepší používat pěnové matrace.(Pozn.autorek: tento výzkum byl proveden 5. 2. 2004)

Ohodnoťte tento článek!