Obezitou trpí každý pátý Čech

Počet obézních Čechů každoročně roste. Každý třetí Čech trpí nadváhou, každý pátý je už obézní.

Obezitou trpí každý pátý Čech

Obezita je epidemií nového století a má souvislost s řadou dalších vážných onemocnění. Na závažnost tohoto tématu upozornili i odborníci z Nemocnice Prostějov. Na nemoci způsobené obezitou umírá v posledních letech dokonce více lidí než na choroby z kouření. Podle jedné statistické studie trpí v ČR pravděpodobně až 100 tisíc obyvatel závažným stupněm této nemoci – morbidní obezitou. „Obezita představuje celospolečenský problém. Zasahuje hlavně zdraví jednotlivce nejen po stránce estetické, ale především ovlivňuje jeho možnosti seberealizace v sociální sféře. Nehledě na to, že naše tloušťka může výrazně omezit i možnosti volby zaměstnání,“ říká primář chirurgického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Adolf Gryga.

Vzhledem k závažným zdravotním rizikům, která hrozí lidem s pokročilou formou obezity, mnohdy nezbývá nic jiného než chirurgické řešení. „V minulém roce bylo odoperováno v ČR přibližně 1140 nemocných,“ vysvětluje primář Gryga s tím, že takto nemocných je jen v ČR zhruba 5 tisíc. „Z toho celkem jasně vyplývá, že zhruba 4000 nemocných nejsou dosavadní pracoviště schopna odoperovat,“ doplňuje primář. Nejen proto se v posledních letech prostějovská nemocnice snaží vybudovat komplexní, mezioborové centrum, které by se zaměřilo na léčbu obézních pacientů a nemocných s takzvaným metabolickým syndromem. Přebytečnými kily ale netrpí jen obyvatelé ČR. Nadváha a obezita se stávají na celém světě jedním z největších socioekonomických problémů a náklady jednotlivých zemí spojené s jejich léčbou stále narůstají. Na světě trpí nadváhou 1,6 miliardy lidí starších patnácti let, z toho je 400 milionů lidí obézních.

Ohodnoťte tento článek!