Obsah

Tři přání ministra Bohumila Fišera 4

FÓRUM

Rok duševního zdraví 5

Hospitalizace pacienta s handicapem 6

OBORY

Co se podařilo a co se nepodařilo 7

Čím je regulováno povolání sester a porodních asistentek 8

Historické osobnosti českého ošetřovatelství 11

Univerzitní vzdělávání sester 12

KAZUISTIKA

Zvládání bolesti

při bércových vředech 13

OBORY

Víme vše o kanylaci periferní žíly? 17

Víme, co inkontinentní pacienti potřebují? 20

Jsou naše sestry připravené na vstup do Evropské unie? 22

NĚCO PRO SEBE

Umění správné komunikace sestra – pacient 49

INFORMAČNÍ SERVIS

Přehled vzdělávacích akcí 50

10 kol soutěže 51

Recenze 51

SESTRA ROKU 2000 52

Nabídka Sestry 2 54

TEMATICKÝ SEŠIT 57 GYNEKOLOGIE, PORODNICTVÍ

TEMATICKÝ SEŠIT 58 KARDIOLOGIE

KOMUNITNÍ PÉČE 1/2001

Foto na obálce Hilda Diasová

Ohodnoťte tento článek!