Ocenění centra pro léčbu hypertenze

Centrum pro di agnostiku a léčbu hypertenze Fakultní nemocnice Olomouc získalo prestižní ocenění.

Mezinárodní titul „Hypertension Excellence Centre“, který uděluje výbor Evropské společnosti pro hypertenzi, je pro pacienty zárukou, že péče v centru poskytovaná je na nejvyšší úrovni kvality. Takto označená centra poskytují nejvyšší stupeň hospitalizační i ambulantní péče o pacienty s arteriální hypertenzí. Lékaři olomouckého centra provádějí komplexní diagnostiku příčin vysokého krevního tlaku, léčbu pomocí intervenčních a operačních zákroků, podílejí se na dalším vzdělávání lékařů a také na klinickém výzkumu. Specializované centrum FNOL poskytuje pro léčbu nemocných některé inovativní postupy, např. dálkovou monitoraci krevního tlaku pomocí speciálního měřiče a mobilního telefonu. Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze v olomoucké nemocnici zajišťuje také konzultační servis pro lékaře.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!