Ochrana zdraví před cestou do exotických zemí

K nadcházejícímu létu patří neodmyslitelně cestování. Tak, jako by mělo k cestování patřit očkování. A to zejména do exotických zemí, kde se český cestovatel může setkat s řadou nemocí, které se v našich krajích již nevyskytují, popřípadě nejsou tak časté, dále pak s jinými hygienickými návyky, jiným složením stravy atd.


SOUHRN: Cestování do exotických zemí s sebou nese řadu zdravotních rizik a je velmi důležité se před nimi chránit očkováním, antimalarickou profylaxí a dostatečným vybavením cestovní lékárničky. Před cestou do rizikových oblastí je dobré navštívit očkovací centrum, kde se cestovatel dozví aktuální informace o své cílové destinaci.
Klíčová slova: exotické země, očkování, antimalarická profylaxe, průjmová onemocnění, očkovací centrum


Pokud však není dostatečně chráněn a poučen, hrozí nebezpečí zdravotních komplikací, které mohou dovolenou značně znepříjemnit. A z vytoužené dovolené se náhle stává boj o zdraví.

V našich očkovacích centrech nejčastěji připravujeme klienty na cesty do Afriky (Keňa, Tanzanie, Maroko), Indie, Jižní Ameriky (Peru, Brazílie), Mexika, Číny a oblasti Tichého oceánu (Thajsko, Indonésie). Pro správné a přesné naordinování vakcinace a antimalarické profylaxe je nutné, aby klient poskytl lékaři co nejpřesnější informace o tom, do jaké země se chystá, o charakteru jeho pobytu, tzn. zda bude pobývat na venkově, ve městě, v přírodě či horách, o délce pobytu v dané lokalitě, způsobu cestování a stravování. Optimální čas, kdy přijít na konzultaci do očkovacího centra, je minimálně šest týdnů před cestou. Pokud to však klient z různých důvodů nestihne, neznamená to, že by neměl přijít vůbec, některá očkování lze aplikovat i v kratších intervalech. Před jakoukoli cestou do zahraniční je nutné mít v pořádku očkování proti tetanu.

Afrika: Při cestě do Afriky je do některých států (např. Keňa – povinně požadováno očkování proti žluté zimnici) očkovací látkou je Stamaril, aplikuje se jedna dávka, účinnost nabývá 10 dní po aplikaci, trvá 10 let. S vakcinací proti žluté zimnici je spojené i vystavení mezinárodního očkovacího průkazu, ve kterém se nachází certifikát pro zapsání této vakcíny. Dále se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A (Avaxim, Havrix), aplikují se dvě dávky, kdy účinnost je již 14 dní po první dávce, přeočkování pak za 6–12 měsíců. Při dlouhodobých nebo opakovaných pobytech se doporučuje také očkování proti hepatitidě typu B (Engerix). Očkovací schéma je třídávkové, kdy druhá dávka se aplikuje měsíc po první dávce a třetí dávka za pět měsíců po druhé. Člověk je chráněn 14 dní po druhé dávce. Pokud se klient rozhodne pro očkování proti oběma žloutenkám, je možné použít očkovací látku Twinrix. Očkovací schéma je stejné jako u předchozí hepatitidy typu B. U všech tří typů vakcinace proti hepatitidám je ochrana dlouhodobá až doživotní. Při pobytu na venkově a v přírodě je důležité i očkování proti vzteklině. Očkování má tři fáze, kdy se druhá aplikuje sedm dní po první dávce, třetí 21. nebo 28. den. Zde je však důležité upozornit, že toto očkování nás nechrání proti samotné nemoci, je to pouze rozočkování schématu, kdy v případě kousnutí např. psem je nutné co nejdříve vyhledat lékaře k aplikaci dalších dvou konečných dávek. Afrika je kontinentem, který je znám nedostatkem nezávadné pitné vody, z tohoto důvodu se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu (Typherix, Typhim Vi), kdy se očkuje jedna dávka, ochrana nastupuje za 14 dní a trvá po dobu tří let. Mezi další důležitá očkovaní patří vakcinace proti meningokokovým nákazám. Zatím je očkovací látkou s nejširším záběrem na trhu vakcína Menveo, která chrání proti čtyřem typům, a to A, C, Y, W 135. Aplikuje se pouze jednou, ochrana opět nastává za 14 dní, a to na dobu asi 10 let. Téměř do všech oblastí Afriky je nutná antimalarická profylaxe.

Indie: Při pobytu v Indii jsou doporučována stejná očkování jako v Africe s výjimkou žluté zimnice. Do oblasti Severní Indie se lidem nad 30 let doporučuje také očkování proti dětské přenosné obrně (Imovax Polio), kdy se aplikuje jedna posilující dávka. Opět je nutná antimalarická profylaxe.

Jižní Amerika a Mexiko: Do některých států Jižní Ameriky je vyžadováno povinné očkování proti žluté zimnici. Další doporučovaná očkování jsou společná jak pro Jižní Ameriku, tak pro Mexiko a je to očkování proti žloutence typu A a při dlouhodobých pobytech také proti žloutence typu B, dále pak vakcinace proti břišnímu tyfu. Hlavně mladým cestovatelům a při větší fyzické námaze se doporučuje i očkování proti meningokokovým nákazám. Také zde hrozí malárie.

Oblast Tichého oceánu: Až na očkování proti dětské přenosné obrně je do oblastí Tichého oceánu doporučováno totožné očkování jako do oblasti Indie. Stejně tak jako ochrana proti malárii.

Čína: Ani očkování do Číny by se nemělo podceňovat. Je doporučováno očkování proti oběma hepatitidám, břišnímu tyfu, vzteklině, meningokokovým nákazám, a navíc také při dlouhodobém pobytu v odlehlých oblastech venkova očkování proti japonské encefalitidě (Ixiaro). Očkovací schéma je dvoudávkové, kdy druhá dávka se aplikuje 28 dní po první, účinnost očkování je dva roky. Opět je nutná antimalarická profylaxe.

Antimalarická profylaxe

Ze všech výše uvedených nemocí však pro cestovatele představuje největší riziko malárie, a to zejména proto, že proti ní neexistuje vhodné očkování ani léčba a přenáší se bodnutím infikovanými komáry rodu Anopheles, kteří létají od západu slunce do jeho východu. Ročně onemocní malárií více než 500 milionů lidí, z nichž více než milion na tuto nemoc zemře. Z tohoto důvodu je velmi důležitá antimalarická profylaxe, tzn. preventivní užívání antimalarik. Možností je více, pro každého cestovatele se nějaká prevence určitě najde. Antimalarika je možné užívat preventivně, kdy se první tablety začínají brát již před odjezdem, anebo jako pohotovostní léčbu, kdy se antimalarika nasadí, až nastoupí příznaky malárie jako horečka, třesavka, zimnice, bolesti kloubů atd.

Vedle užívání antimalarik je také velmi důležité používání repelentů s dostatečnou koncentrací účinné látky (50% DEET), u dětí do osmi let s koncentrací do 30 %. Ty nás nechrání nejen proti malárii, ale i dalším členovcům, kteří se v exotických oblastech vyskytují a přenášejí např. horečku dengue, což je velmi závažné horečnaté onemocnění. Vhodné je také používání moskytiér.

Cestovatelské průjmy

Mezi další častá rizika spojená s cestováním do exotických zemí patří průjmová onemocnění, a to zejména z důvodu špatných hygienických podmínek a odlišného složení stravy. Ze studie cestovatelů společnosti Avenier, a. s., které se účastnilo 456 cestovatelů, vyplývá, že 39 % cestovatelů mělo zdravotní potíže a z toho 70 % potíže průjmové. Z těch, kteří příčinu obtíží specifikovali, uvedlo 54 % jídlo. Nejčastěji se příznaky zdravotních obtíží objevují sedmý den a dále mnohem častěji na začátku pobytu než na konci. Potíže nejčastěji trvaly jeden den. Jako prevence je velmi důležitá dezinfekce rukou. Na českém trhu je dostupných hned několik druhů přípravků k tomu určených, např. Virusept, Sterillium. K prevenci samozřejmě patří pití pouze balené vody a stravování se pokud možno z ověřených zdrojů. Je dobré s sebou mít také léčebné přípravky na samotnou střevní infekci, např. Enterol, Smecta, Ercefuryl, Normix. K doplnění minerálů a k prevenci dehydratace je dobré mít s sebou pohotovostně tzv. ORS roztoky (instantní iontové nápoje), které nám doplní hladinu ztráty minerálů, např. Iontia, Rehydron, Kulíšek. Tyto roztoky jsou dobré nejen při průjmovém onemocnění, ale při jakékoli větší ztrátě tekutin – nadměrné pocení.

Lékárnička na cesty

Nejen očkování, ale i další léky jsou důležité při cestě do exotických zemí. Při sestavování cestovní lékárničky je třeba si uvědomit, že lékařská péče v těchto zemích nemusí být na takové úrovni, na kterou jsme běžně zvyklí. Proto je důležité, aby obsahovala vedle léků základní prostředky první pomoci, také léky proti alergiím, teplotě a bolesti, proti průjmům, k ošetření očí, léky na plísně, léky při neklidu a nespavosti, na pohmožděniny, prostředky na dezinfekci vody, antibiotika, léky na opary.

V neposlední řadě by cestovatel neměl zapomenout na přípravky proti slunečnímu záření.

Před každou cestou do exotických zemí je důležité navštívit očkovací centrum, kde je možné nechat se naočkovat proti uvedeným onemocněním, dále zde cestovatel získá aktuální informace týkající se dané oblasti a další cenné rady ohledně své cesty. Informace a rady pro cestovatele je také možné najít na adrese www.ockovacicentrum.cz, www.vakciny.net nebo www.domuvezdravi.cz nebo na bezplatné zákaznické lince 800 123 321.


O autorovi: Bc. Lucie Vranová, DiS. očkovací centrum Avenier, a. s. Brno Masarykova 31, 656 22 Brno

Ohodnoťte tento článek!