Odborná konference komunální hygieny

Sekce SZP v hygienické službě při České asociaci sester pořádá 16. 3. 2010 odbornou konferenci komunální hygieny.

V rámci odborného programu zazní prezentace na téma Limity právní ochrany veřejného zdraví v ubytovacích zařízeních a bytových domech (JUDr. Ivo Krýsa, ředitel KHS Středočeského kraje), IPL přístroje (ing. Pavel Buchar, SZÚ Praha), Správní řád zaměřený na příkazní řízení, problematiku přerušení řízení a zastavení řízení v preventivním dozoru (JUDr. Božík Buchtela, HS hl. m. Prahy) a Nová legislativa v oboru koupání, novinky v oboru (Jana Ratajová, MZ ČR). Akce je určena všeobecným sestrám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví a odborným pracovníkům v OVZ a je registrovaná po číslem ČAS/ KK/616/2010.

Ohodnoťte tento článek!