Odborný dohled pro NLZP

Bohužel na žádných zdravotnických internetových stránkách jsem nenalezla tento pojem podrobněji definovaný. A jelikož dnešní doba vyžaduje odborný dohled, rozhodla jsem se něco málo o tomto tématu napsat tak, jak jej popisují jinde v Evropě.


SOUHRN: Článek pojednává o důležitosti odborného dohledu, prezentuje definice, principy, organizační výhody, výhody pro praktikanta a domény odborného dohledu. Demonstruje, jak odborný dohled zjednodušuje vstup nového zaměstnance na pracoviště, a pomáhá předcházet nedorozumění a chybám ze strany praktikanta.
Klíčová slova: mentorship, organizace, management, odpovědnost, spolupráce, důvěra, pracovní vztah, standard péče


Osobně jsem si takovýmto dohledem prošla jako praktikant a nově začínající sestra a později také jako školitelka neboli odborný dohled pro sestry žákyně a začínající kolegyně v různých anglických městech. A musím konstatovat, že odborný dohled mi po všech stránkách usnadnil můj nelehký začátek v cizině a zasvěcení do tamní praxe sester. Velice pozitivní zkušenost, kterou zde mohu publikovat, jsem získala při jedné noční službě, kdy jsme na všeobecném ARO přijímali osmiměsíční miminko. Měla jsem jen velmi malé zkušenosti s dětskou resuscitační péčí, bála jsem se přiblížit k posteli. Ten večer jsem dostala za úkol, podle guidelines, spočítat dávky léků, následně je připravit a také nachystat všechny nezbytné pomůcky pro resuscitaci, ventilaci apod. Měla jsem také pomáhat s intenzivní péčí, což byla pro mě, nováčka, velká pocta!

Vše jsem chystala sama, projevená důvěra mi dodala sebevědomí. Posléze byly všechny mé kroky překontrolovány a kladně zhodnoceny. Byla jsem nadmíru spokojená a moje mentorka též. Proto si myslím, že je důležité věnovat tomuto tématu pozornost.

Definice termínu „odborný dohled pro NLZP“: Jedná se o formální proces podpory profesionality a vzdělávání, který umožňuje individuální rozvíjení znalosti a kompetence, odpovědnost za vlastní praxi, zvýšení ochrany příjemců a bezpečnosti péče ve složitých situacích.

V podstatě odborný dohled soustředěný na zdravotnický personál, jako je zdravotnický asistent, laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, sanitář apod., umožňuje příjem odborného dozoru na pracovišti zkušeným školitelem. Umožňuje zdravotnickému personálu, aby rozvíjel své schopnosti a znalosti, a pomáhá jim zlepšovat zdravotní péči.

Odborný dohled by měl být k dispozici zdravotnickému personálu v celém průběhu kariéry, aby mohl neustále hodnotit a zlepšovat jejich přístup k péči o nemocné (staniční, vrchní, hlavní sestra jako navazující odborný dohled).

Odborný dohled je nejlépe vyvinout na místní úrovni nemocnice v souladu s místními potřebami. Tím tedy nelze stanovit konkrétní model klinického dohledu a nejsou třeba podrobné postupy.

Místo toho lze definovat soubor principů, které by měly být základem každého systému odborného dohledu, jenž se používá.

Principy odborného dohledu:

* Odborný dohled podporuje praxi, která umožňuje zdravotnickému personálu zlepšit a udržet standard péče.
* Odborný dohled je prakticky zaměřený na profesionální vztah, který umožňuje praktikujícímu reflektovat na praxi vedenou kvalifikovaným dohledem.
* Vedoucí a manažeři jednotlivých oddělení by měli zpracovat proces odborného dohledu v závislosti na místních podmínkách. Základní pravidla by měla být dohodnuta tak, aby odborný dohled a zdravotnický personál měly otevřený, sebevědomý vztah a byly si vědomy toho, o jakou věc se jedná.
* Každý ze zdravotnického personálu by měl mít přístup k odbornému dohledu a každý odborný dohled by měl supervizovat reálné množství praktikantů.
* Příprava odborného dohledu by měla být flexibilní a citlivá podle místních podmínek.

Odborný dohled je důležitou součástí klinické stability, zachování a zlepšování standardů péče.

Mentorship – mentorství – odborný dohled

Výhody mentorství:

* osobní rozvoj
* praktikant může být pro svého mentora i užitečnou zpětnou vazbou
* osobní spokojenost
* možnosti zlepšení propojení s dalšími odděleními a nemocnicemi
* podpora vlastního učení a umožnění profesionálního postupu jednotlivcům
* pomoc při stanovení cílů a úkolů
* podpora praktikanta v přemýšlení o své zkušenosti a prověření vlastní znalosti

Organizační výhody:

* poskytuje vzdělávání a rozvoj
* možnost pro zaměstnance, jak praktikanty, tak i školitele
* vyšší vzdělávání a nabídka příležitostí zvýší spokojenost zaměstnanců a sníží tendence k fluktuaci
* mentorství podporuje sdílení osvědčených postupů a výuku na oddělení a v celé nemocnici
* podpora komunikace, otevřenosti a organizačního rozvoje
* na rozdíl od externích školení často poskytuje vyšší úroveň učení za menší náklady

Výhody praktikanta:

* osobní rozvoj
* rychlejší kariérní postup a příležitosti k uvážení změny oboru
* zvýšení sebedůvěry a sebeúcty
* zvýšení odborných schopností
* možnost rozvíjet své dovednosti v samostatném úsudku

Domény odborného dohledu:

1. Ustanovení efektivních pracovních vztahů
2. Usnadnění nabytí zkušeností
3. Hodnocení a odpovědnost
4. Hodnocení nabytých zkušeností
5. Vytvoření přátelského prostředí pro učení
6. Kontext spolupráce
7. Praxe založená na důkazech
8. Leadership – vedení


O autorovi: Sylvie Matlochová1, MUDr. Zdeněk Matloch1, Mgr. Lenka Drahošová2 Northern General Hospital, Sheffield; ARK FNUSA, Brno1, Vysoká škola polytechnická Jihlava2 (spikova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!